Oliha yoFirst Division ya shunithwa monima natango

0
17

Shipi Elago

ONGWEDIVA-Oliha yoFirst Division ndjoka ya kala ethimbo ele ya tindila moomvugo ethimbo nuule oya li yi yumuke po ehuliloshiwike lya za ko ashike ohaluka ya taambulilwa ishewe moombete moka ya kala ethimbo nuule.

Oosipana adhihe ndhoka hadhi dhana oliha ndjika moshilongo ashihe odha li dha nyanyukwa unene tuu sho NFA a li a gandja omukanda ngoka tagu ulike kutya oya kamunuka oshimaliwa shokutamekitha oliha ndjika, ashike ohaluka mEtine lyoshiwike sha zi ko oya li ya pewa etumwalaka ewinayi kutya olihia ndjika itayi vulu we okutameka manga notaya ka pewa esiku ndyoka inali tseyika natango kutya uunake.

Oonkambadhala dhoku mona omugandjimulombo gwaNFA odha li dha adha okwena kwa hula konima sho a li ita toola po ongodhi ye , otwa li twa ningi oonkambadhala ok ninga ekwatathano nomunambelewa moFirst Division yokoNooli Lydia Hakandonga ngoka a li e tu pe kohulo yonguto kutya omaudhano oga li ga shunithwa monima molwomalongekidho gwopambelewa ngoka ga li inaga ihwa po.

Na ka li we ta vulu oku tu pa uuyelele wa gwedhwa po oshoka okwa ti ka li we a pewa uuyelele wa gwedwa po kutya omukundu ogwashike ngoka gwa etitha oliha opo yi kale inayi ya we komeho ngaashi sha li sha tothwa mo oshiwike sha za ko.

Ashike pokati mpoka Kundana okwa li a mono uuyelele konzo yi shi oku inekelwa kutya oshimaliwa shoka NFA a li a gandja osha li oondjeke dhowala na inashi gwana oku kwatha oosipana okutameka oliha.

OFirst Division oyi na iitayi itatu moshilongo moka tu na North East ndjoka ya kwatela mo Oshitopolwa shaZambezi, Kavango East naWest, Oshikoto nOhangwena.

Oshitopolwa oshitiyali osho shoka hashi ithanwa North West First Division shoka shi na iitopolwa ngaashi Oshana, Otjozondjupa, Kunene nOmusati.

Omanga oshitopolwa oshititatu sha hugunina osho Southern Stream shoka shi na iitopolwa ngaashi Khomas, Erongo, Karas, Hardap nOmaheke.

Osipana kehe ndjoka hayi sindana po oliha miitopolwa itatu ohayi mono okatekete okuya koliha onene ya-MTC Namibia Premier Liha.
Oshinima shokutopola oshilongo miitopolwa itatu yoFirst Division oshi li sha pa oosipana dhokiitopolwa yilwe yoshilongo ompito yokuya koPremier liha okuyelekanitha nomonakuziwa sho oosipana dhoka dha sindana ooliha dha li hadhi mbwangwa mumwe oshilongo ashihe nokudhana uudhano wa hugunina mboka tau tokola kutya olye ta yi koPremier Liha.

Oosipana ngaashi Young Chiefs naLife Fighters omo dha enda mondjila ndjoka okuya koPremier Liha.
Oliha ndjika oyo wo yi li ethikilo lyoosipana ndhoka hadhi gu koPremier Liha nodhi li wo ontopa yokukwatakanitha ooliha mbali dhoshilongo, Second Division ndjoka yopevi noPremier Liha ndjoka yopombanda.

Oshitopolwa shoNorth East olundji osho hashi dhengwa shalulumikwa oshoka oosipana dhawo ndhoka haya tumu koPremier League ohadhi dhengwa okangola nokugalukila kegumbo.

Omvula ya za ko oya li ya kanitha oosipana mbali moPremier Liha Juninho FC naAfrican United omanga omumvo nguka oye li nale ya kanitha Chief Santos, omanga Rundu Chiefs e li wo ena okamwenyo taka talwa pothingo nokwa manga ina tumba owala.
Oshitopolwa shoSouthern Stream oshili sha ulika oonkondo muule womimvo dha pita nosha kala nokukaleka oosipana dhawo moPremier Liha nando osha li sha shunithilwa osipana yoFlamingo momumvo gwokatanga 2015/16 ndjoka ya li oyo osipana ya li ya pewa ookoola odhindji muudhano wumwe sho ya li ya dhengwa mo kuBlack Africa 7-0.

Oosipana dhilwe ngaashi Africa Motto nkene ngaa dhe yile mo moliha muka dhi thange nando olyo tuu etanga limwe oshoka odha li dha tsakanenene nomumvo gwoshikukuta shomaudhano moshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here