Omatando Construction a gandja oshali kosipana yOshakati Town Council

0
124

Shipi Elago

Oshakati-Osipana yokatanga kokoompadhi yOshakati Town Council oya li ya pewa oshali iilongitho yomawudhano kongesefa yOmatando Construction mbyoka ya kotha N$ 7000,00.

Ongesefa ndjoka yi shiwike nawa momudhingoloko gwaShakati naNgwediva oya li ya gandja iilongitho mbika oshali komukwateli komeho gwelelodoolopa lyaShakati Werner Iita komatango gOmaandaha ga za ko mOshakati.
Pethimbo sho a li ta taambulako ooshali ndhika Iita okwa li a holola enyanyu lye unene tu sho ooshali dhika dha li dheya pethimbo mpoka sho oosipana dhelelondoolopa dhili metifa lyokwiilongekidhila omawudhano gwo NALASRA ngoka nuumvo ta ga ka kala kondoolopa yaTjiwarongo.

“Osipana yetu yokatanga kokoompadhi ota yi kaya nomukumo momawudhano ngaka ngoka tu li twa hala okusindana noonkondo adhihe oshoka sha tug a totelwe ina tu lola nando okumona ekopi lyokatanga kokoompadhi,” Iita tatsikile.
Onkene ota kombo kombunda ongesefa ndjika na ota indile opo oongesefa oonkwawo moshilongo dhi kutheko oshiholelwa dho dhi tameke oku kwathela omawudhano.

Ngoka a li akalele po ongesefa yOmatando Construction Kornelius Mbangula okwa li a holola kutya ooshali dhika odhi li oshitopolwa shongesefa yawo oku shunitha moshigwana okashona hoka ha ya mono miilikolwa liko yawo.
“Otwiinekela okashona hoka twemupe ota ka kwathela osipana yeni momawudhano na ota mu ka dhana muna eyitulemo opo mu ete ekopi lyokatanga kokoomadhi lyoNALASRA koShakati shaNangombe,” Mbangula tati.

Omatando Construction oga li ga gandja iizalomwa yetanga yagwana osipana yokatanga kokoompadhi, omatanga gaali, okapomba ko ku pomba omatanga nosho wo ondjato yo ku humbata iizalomwa.

Uudhano woNALARSA oha wu kala ko omumvo kehe okuza tu show a li wa totelwe mu Mai 2008 mOkahandja, Oshakati Town Council oya li ya mono ompito yo ku unganeka uudhano mbuka mo2016 , moka osipana yokatanga kokoompadhi ya li yeya pehala etiyali.
Nuumvo uudhano mbuka ota wu ka kala ko oku za momasiku ga 7 sigo 11 ga Mai mOtjiwarongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here