Uudhano wa-IUM monooli wa enda nawa

0
55

Shipi Elago

OSHAKATI-Oosipana 32 dha za miitopolwa ya yooloka yoshilongo odha li dha ninga oshuulilo pokapale koIndependence Stadium mOshakati ehuliloshiwike lya za ko okukutha ombinga muudhano wa-IUM.
Otonamende ndjoka opo ya li ya zi miipakete oya li ya etelela omaludhi guudhano une ,Okatanga kokoompadhi, Okatanga komokambaba, Volleyball noChess.

Molwa omwaalu gwoosipana odhindji dhoka dha li dha kutha ombinga muudhano mbuka uudhano mbuka owa li wa dhanwa omutenya nuusiku opo ashike ya vule oku mana uudhano mbuka meni lyomasiku gaali Olyomakaya nOsoodaha.
Mokatanga komokambamba osipana yOngwediva Medipark na Eagle Eye NT odha li dha ulukile oosipana oonkwawo komutse gwondjamba omanga ina dhi kiinika komakombo medhingoloko lya hugunina ndyoka lya li ita li nuwa omeya na Medipark okwa li a sinda nap o ekopi lyoNetball konima sho a li a dhenge mo Eagle Eye NT 29-25.

Medipark okwa li a fadhuka po nokapandi koodola 2500 nekopi ndyoka lya li lya tentekwa eemendalia 10 dhoshingoli.
Eagle Eye NT okwa li a yambula po ehala etiya li nokapandi koodola 1500, opamwe noomedalia 10 dhoshisiliveli, ehala etitatu olya li lya yakulwa po kosipana yo Young Stars ndjoka ya li ya hekelekwa nokapandi koodola 1000.
Ekopi lyoVolleyball olya li wo lya thindi koMedipark konima sho Medipark Volleyball Club A a li a tyakaleke oosipana oonkwawo noku toola po ekopi nokapandi koodola 1500 noomedalia dhoshingoli 10.

IUM okwa li a yakula po ehala etiyali moka a li a hekelekwa nokapandi ko 1000, omanga ehala etitatu lya li lya yakulwa po ku Medipark B. ngoka a li a hekelekwa nokapandi koodola 500 opamwe noombandi dhookavula ngalo nolwaati otatsikwa oombandi dhoshikushu.
Mokatanga kokoompadhi Ongwediva Eleven oya li ya dhengwa mo kOluno Correctional Facility 3-1 koopelenty konima sho oosipana dhika dha li dhi ithigi othika mokapale 1-1.

Muudhano uutiyali Young Chiefs okwa li a yi mondambo nOluno Eleven na uudhano mbuka ka wa li wa thiki pehuulilo konima sho osipana yOluno Eleven ya li ya tukula oontamanana konima sho omudhani gwayo a li a pewa okakalata okatiligane.
Osipana yOluno oyazapo ye shi fulila okalambo oshoka oya li ya tidhwa mo muudhano waIUM muule wonkalamwenyo oshoka ota ku hokololwa kutya oya li yu ulike omayihumbato omawiinayi.

Edhingoloko lyahugunina mokatanga kokoompadhi olya li pokati kOluno Correctional Facilitiy na Young Chiefs moka oosipana dhika dha li dhi ithigi othika 1-1 moka Young Chiefs a li a sindana po uudhano mbuka 6-5 no ku yakula po ekopi lyoIUM lyokatanga kokoompadhi ndyoka lya li lya tentekwa okapandi koodola 8000, nooombandi dhoshingoli dhili 15.
Oluno Correctional Facility oya li ya kutha po ehala etiyali moka ya li ya pewa okapandi koodola 5000, noombandi dhoshisiliveli dhili 15.

Ongwediva Eleven oya li ya toola po ehala etitatu nolyahugunina muudhano mbuka na oya li ya hekelekwa nokashona ko 1500.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here