Mr Rhee a pititha oalbuma Story

0
30

Pinehas Nakaziko

Windhoek – Konima yoomvula oonshona sho Mr Rhee a ningi okathimbo a mwena po, omwedhi nguka okwa halutha oyendji sho a li a holokele mondambo a tokola noalbuma ye ompe, yi na omikwelengendjo dhoongalo tadhi inyenge nawa.

Mr Rhee okwa kala a tseyika nawa koyendji ngele tashi ya mehangano lyoongalo, noondjimbo dhe tadhi nyanyudha aapulakeni.
Nedhina lye pakuudha Richard Shikongo, omuhikingalo ngoka gwoongalo dhoShambo, Afro Pop noDancehall okwa pititha po ishewe omusholondondo gwoongalo dhe oompe gwedhina Story, ngoka gu na oongalo omulongo nayimwe.

Mr Rhee ota ti, elalakano lye lyokuluka oalubuma ndjika okugandja ehokololo lye nkene a kala moongalo uule wethimbo, nonkene e li te shi enditha nawa. Moalbuma muka oya tameka nongalo Thank You, moka ta gandja olupandu kaayambidhidhi ye, mboka ya kala noku mu sapota ethimbo.

Moalbuma otamu adhika ishewe ongalo ndjoka yedhina Onduundite, ta kwathelwa kuDiop, yi na omulyo gwoongalo dhOviritje.
Mr Rhee okwa ti ishewe eyooloko pokati koalubuma ye ndjika ompe naandhi a pititha nale oli li mokukoka kwoongalo dhe ngele tashi ya pokushanga omaimbilo ngoka ge na omatumwalaka taga tungu.

Story, otashi ti ehokololo, oalubuma ndjoka tayi popi notayi holola uushiili womuntu. Moalubuma okwa kwathelwa nee kuNamba Namba, Exit, Avo, Syclone, Fishman naDiop.

Kakele kwaashoka, Mr Rhee oku li ta ilongekidhile okuthanekitha uuvidio woongalo oompe, nokushanga omaimbilo ogendji monakuyiwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here