Gazza oye ta ka patitha Oshakati Totem

0
66

Shipi Elago naLoide Jason

OSHAKATI – Olyomakaya otali kala esiku lyahugunina moka Lazarus Shiimi “Gazza” ta ka pata oshituthi shika noongalo okutameka potundi ontihetatu.

Oshiwike sha piti ezaza mOshakati olya li lya tidhilwa kokule konima sho aahikingalo ya yooloka moshilongo ya li ya pe mo oshigwana miihikomwa yawo okupitila momawuliko gwomazimo ngoka ge li metifa mOshakati.
Exit, Sally naPax Boy oyo ya li ya patulula ondambo mEtitano lya za ko niihikomwa yawo noya li ya thigi oyendji ya nyanyukwa oshoka oya li taya dhenge omakolopa pevi.

Olyomakaya ga za ko The Dogg okwa li a tatula po ondambo newi lye olya li tali kwelelngendja koombinga ne dhOshakati, mOlyomakaya omo tuu moka K-Jay okwa li wo a gwitha oyendji kiipundi noongalo dhe ndhoka dha li dha thigi aanyanyamagulu taya teka pombunda.
Ongulohi yOsoondaha oya li ya mwenyekwa kuShitana, Kinzo,Ndaanya naSonder Man of Surprise noya li ya hiki iihikomwa ya guma esiku lyokakafa.

Jomoliso naTrapstar oya li ya pe mo aakalimo yomoTotem ongulohi yOmaandaha ga za ko niihikomwa yawo yi na omatumwalaka taga tungu nosho wo taga nyanyudha.

Etiyali olya li lya pewa Killer Stars ngoka a li a thigi omwaalu omunene gwaaholi yoongalo mOshakati taya inyenge nokukomona komitse.

Sunny Boy naPDK oya li ya kwata ko omambako ongulohi yEtitatu noya li ya thigi oyendji ya teka oshoka oongalo dhaamati mbaka odha li dha ende po okamukwikolo.

Adora, Tulisan naZxx oya li ya ndondola ondambo ongulohi sho ya li taya kutha ko omambako nokundondola oshituthi shika niihikomwa yawo.

Omupopiliko gwelelo lyondoolopa yaShakati ndjoka oyo hayi eta po omaulikilo ngoka Katalina Kamari okwa hokololele Kundana kutya omaulikilo giipindi ngaka oga tameke mEtitano lyoshiwike sha zi ko nonuumvo oshituthi shika oshinene noonkondo shi vulithe iituthi iikwawo mbyoka ya dhanwa omimvo dha pita.

Kamari okwa ti kakele koongalo oku na woo ethigathano lyokakadhona dhingi, noshowo omathigathano gomazimo.
Kamari okwa ti kutya aakwashigwana nayo woo nuumvo otaya ka pewa ompito opo ya ka ninge omathigathano gwokundaanisa e taya vene shoka ya nuninwa. Omupopiliko gwelelo lyondoolopa ndjoka okwa ti ayihe mbyoka a tumbula pombanda otayi monitha oshituthi shonuumvo sha yooloka kiituthi iikwawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here