Okau Kamasheshe FC ye ya gwitha kiipundi komunkulofuta

0
61

■ Shipi Elago

ONGWEDIVA – Okau FC oka li ka thigi oyendji taya tsu omazima komunkulofuta Olyomakaya ga za ko konima sho ka li ka kutha ombinga muudhano wotonamende ndjoka ya li ya unganekwa moWalvis Bay yoosipana hamano.

Okau hoka ka li ke ya muudhano muka kake na edhina oka li ka kumitha oyendji konima sho ka li ka dhenge osipana Jabulani FC 3-0 muudhano wawo wotango nando oyendji oya li ya tegelela osipana ya za kuushayi yi kundwe nawa.
Muudhano uutiyali wesiku Okau oka li ka yi mondambo naSGC Straus Group yokOmbundu yaKiiyala (Swakopmund) moka oosipana ndhika dha li dhi ithigi othika naashika osha li she etitha Okau opo ka gwe mo muudhano mbuka konima sho ka li ka ndopa okuthangela mo oopelenti dha gwana.

Omukwashilipaleki gwuudhano mbuka Thomas Iipinge okwa li a holola nkene osipana yoKau tayi ulike yi na elandulathano noyi na onakuyiwa ombwaanawa.

“Okau oka li ke tu kumitha oshili oshikumithalonga shili oku tala osipana ndjoka hayi yambuka muushayi ndele otayi dhana pamuthika gu li pombanda lela, Kau oke na aadhani aawanawa ye na omikalo nota shi ulike kutya oye na elelo lyosipana lyanuka po noli shi shoka tali ningi,”Thomas ta ti.

Indileni Iipinge ngoka e li amushanga gwosipana ndjika okwa li a holola kutya uudhano mbuka owu li oshitopolwa shomalongekidho noku upika osipana sho ya hala opo ya wayimine oliha masiku hamale.

“Namibia na kale i ilongekidha a mone osipana yotango ya za momukunda tayi dhana moPremier Liha, oshinima shika oshi li momisindalandu dhosipana yetu notwa hala ondjodhi yetu opo yi tse, aamati oye li yi ilongekidha omanga oshigwana shomomudhingoloko gwaKau shi li sha tula kumwe oonzo opo ya yambidhidhe osipana ndjika opo yi adhe iilalakanenwa yawo,” Indileni ta ti.
Okwa ti oye li nale ya konkola poombelewa dha NFA noya tegelela ngele NFA ote ya pe ehala moliha yokOmaalala nenge ote ya pe oshitayi sholiha pomudhingoloko gwUukwangula.

Indileni ta hokolola kutya osipana oyi li yi na nale olutu talu lele osipana, noye na omayalulo gombaanga moka omo haya pungula iiniwe yosipana, ta ti shika otashi ulike kutya Macheche ngaashi osipana ndjika yi shiwike oku li uupathi okuninga ondjokonona mokatanga kokoompadhi.

Uudhano wokomunkulofuta owa li wa sindanwa po kosipana Coastal Uranium ndjoka ya li ya dhenge mo osipana yoSGC Straus Group FC medhingoloko lyahugunina nokuyambula po okapandi koo N$ 3500 omanga SGC Straus Group FC a li a toola po okapandi koo N$ 1500 ye Kau te ya pehala etitatu moka a li a pewa okashona koo N$ 1000.

Otonamende ndjika oya li ya kwashilipalekwa kuThomas Iipinge nokapandi ko N$ 6000, nokwa li a uvaneke kutya uudhano mbuka otawu kala hawu dhanwa aluhe kehe omumvo noku li nale a mona ekwashilipaleko tali zi komahangano ga yooloka komunkulofuta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here