Uudhano pOtunganga owa li kadhenga

0
50

Maria Namupala

OTUNGANGA – Osikola yOtunganga tayi adhika moshitopolwa shaHangwena ehuliloshiwike lya piti oya li ya unganekam uudhano wawo wokomumvo ngaashi naanaa haye shi ningi shito.

Omuunganeki gwomaudhano moskola ndjoka Natanael Usiku okwa ti otonamenda yawo ndjika yokomumvo oya enda nawa lela pamulandu oshoka oosikola adhihe konyala ndhoka ya li ya hiya odha li dha holoka momwaalu omunene.
“Otwa li twa hiya konyala oosikola adhihe dhi li miitopolwa yokonooli yoshilongo opo uunona wetu wu ye pamwe wo wu tale nkene uudhano hawu dhanwa, otwa li twa longekidha uudhano ngaashi etanga lyokoompadhi lyaamati naakadhona oshowo etanga lyomokambamba,” Usiku ta ti ngaaka.

Usiku ta ti molwaashoka oya li ye na oosipana odhindji aadhani oya li taya dhana pwaana ezimbuko oshoka kehe gumwe okwa li a hala oye a kale dhingi ye a faalele ekopi noshindji kosikola yawo.

Metanga lyokoompadhi lyaamati omwa kuthwa ombinga koosipana 16 moka osipana yoskola yIipumbu oyo ya dhenge mo oosipana adhihe dha kuthile ombinga noya li ya sindana po ekopi oshowo okapandi kooN$ 2000, Omukwiyu Gwemanya ogwe ya puutiyali nogwa sindana N$ 1500 noGabriel Taapopi ye ya pehala etitatu nokumona po N$ 1000.

Muudhano wetanga lyomokambamba osikola yaTunganga yoyene oyo ya kangele adhihe sho ya dhenge mo oosikola adhihe hamano ndhoka dha kuthile ombinga noya mono ekopi noshimaliwa shoo N$ 1300, Gabriel Taapopi puutiyali noya sindana N$ 1000 oshowo Iimbili e ya puutitatu ta pewa N$ 700.

Okatanga kokoompadhi kaakadhona oka li kasindanwa po kosikola yaGabriel Taapopi noya sindana okapandi koshimaliwa sho N$ 500, omanga osikola yaTunganga ye ya puutiyali noya sindana oshimaliwa sho N$350.

Usiku okwa pandula oosikola adhihe dha kutha ombinga muudhano mbuka ta holola kutya uudhano mbuno nonande ha ye wu longekidha aluhe komumvo mbuno owo wa li kamana, ta pandula oosikola adhihe dha li dha kutha ombinga noku dhi indila dhi kale nokulongekidha omaudhano ga tya ngeyi kehe ethimbo opo aanasikola ya mone ompito yokwiiyuvitha nawa. Ta pandula aayambidhidhi ayehe ye ya kwatha opo ya pitithe otonamenda yawo ndjika.

Uudhano mbuka wonuumvo owali wa kwashilipalekwa ku tate Taleni Petrus Iimbili nokapandi koshimaliwa shooN$ 1800, noye e shi ningi oshipu opo uudhano wawo weende nawa ngaashi ya li ye shi dhiladhila.

Okwa kunkilile aavali oshowo aalongi poosikola ya gandje ompito kaanona ya kale taya kutha ombinga momaudhano, ta ti aanona mboka haya kutha ombinga momaudhano ohaya kuthwa mokulonga omiyonena.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here