Aanduuluki yuunkulungu taya ka ulika iilonga yawo po-NAGN

0
33

Pinehas Nakaziko

Windhoek – Aanduuluki yuunkulungu naamboka haya ningi iihongomwa yawo yokoonyala ya adha po 26 otaya ka ulika iilonga yawo pehala lyomoshilongo lyuunkulungu lyoNational Art Gallery of Namibia (NAGN), okuza Etitano ndika sigo Juli 14.

Euliko ndika lyuunkulungu lyedhina Tulipamwe, opoloyeka ndjoka hayi ningwa konyala kehe omvula, ya etwa po gehangano ndika lyo-NAGN. Aanduuluki mboka taya ka ulika uunongo wawo nuumvo oya za kiilongo ihamano, mbyoka yi li mo-SADC, mwa kwatelwa Namibia.
Elalakana lyeuliko ndika oku eta ombili nekwatathano pokati kaantu mbaka, opo aanduuluki ayehe mbaka ya ilonge pamwe, okupaathana omayele, nokutaandelitha uunongo pamwe.

Omvula ndjika Tulipamwe okwa li a tameke nedheulo ndyoka kwa li lya ningilwa koMariental moHardap Camp, okuza petameko lyomwedhi nguka sigo muJuni 13. Pedheulo ndika oompoka aaningi yuunkulungu ya li ya gongala nokuhonga iihongomwa yawo yokoonyala, mbyoka ya li ya ningwa niinima ya yoolokathana ngaashi omamanya, iikuni, oombaapila, nevi.

Iihongomwa mbyoka kwa li ya ningwa kedheulo ndyoka oyo tayi ka ulikwa okuza Etitano ndika po-NAGN, naaholi yuunkulungu oya hiywa opo ya tale shoka sha etwa po. Euliko ndika taku tiwa otali ka kala lya dhenga mbanda otali ka ulika iilonga mbyoka ya yoolokathana okuza kaanduluki mbaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here