D Square Namibia a pititha ongalo Okulonga

0
79

Pinehas Nakaziko

WINDHOEK – D Square Naimbia, omuhikingalo ngoka ha dhenge omaimbilo ge okuziilila monooli yoshilongo, nokwa li a tseyika nawa koyendji nongalo ye ndjoka yopambepo yedhina Egeelo, osho ishewe a pitiko nayimwe yedhina Okulonga oshiwike sha piti.
Ongalo ndjika yili tayi hokitha noya imbwa nawa, noyili yina ongowela yoshingoli ngashingeyi oya tameka nale nokuli okudhanithwa momapandaanda ogendji mpaka naampeya, noyili nokuli tayi keelelwa moshilando omasiku ngaka. Ongalo oyili tayi kumagitha opo aantu ayehe yalonge nuudhiginini, manga yena oonkondo, yo yakandulepo oluhepo moshilongo.

Ongalo ndjika ya D Square Namibia oyili tayi taambathanwa noonkondo unene komapandja gwo intaneta, noko Watsapp, ngaashi owala ongalo ye yedhina Egeelo yali ya ende nawa. Kakele kwaashoka ongalo oyili tayi uvikilwa koosasiona konyala adhihe moshilongo, unene tuu Omulunga Radio, Base FM osho woo Katimukupulwa Pale.

D Square Namibia, omuimbi goongalo dhOpambepo, Kwaito noAfro-pop, ngoka atseyika nawa nedhina lye pakuudha Namundjebo David Denzel, okwati ndika ongalo tayi ka kala moalbuma ye ontitatu yedhina Like Father, Like Son, ndjoka tayi ka pita kuyele nuumvo.
Nonando D Square okuli a ipyakidhila nomaimbilo omakwawo, opo a mane oalbuma ye manga Deseemba inaathika, okwatseyitha ishewe ye ota ka kala ishewe a ipyakidhila oku ulika nokutseyitha oalbuma ye oomwedhi adhihe ndhika.

Omvalele yomomukunda Oshoongela moshitopolwa Ohangwena, ngashingeyi okwe shi gamena mOndangwa, moka eli ta imbi no  itaa sholola.
D-Square oye omuhikingalo ngoka akala ena omaimbilo ngoka taga dhanwa noonkondo, konyala oshilongo ashihe, okuza muuTaxi, omalyukulyuku nopomahala gomanwino.

Oyendji nokuli oye mutseya noongalo dhe mbali dhopambepo noKwaito dhedhina Egeero naKanangale ndhoka dha kala noku lilithwa nookondo mooRadio dhOshiwambo nokomapandja goIntaneta.

D Square Namibia okwali apititha oalbuma ye ontiyali, yedhina Advisor (Kumagidha), ndjoka yali yina oongalo omulongo na heyali, nokwali eyithaanekitha uuvidio uyali woongalo Egeero naKanangale.

D-Square omuhikingalo ngoka a tamekele oku imba mo2006, nokwali apititha oalubuma ye yotango mo 2013, yedhina The Beginning of the Rest (Etameko lyiinima ayihe).

Iikwelengendjo yoalubuma ye ohakwathelwa oku yi ndulukapo ku Joel Hamunyela (Yashe. Kakele kuYashe, D Square Namibia okuli ishewe ena oStudio ye yedhina Ekodhi Records mOndangwa, ndjoka yili tayi shi enditha nawa, notayi kwathele aahikingalo mboka aashona monooli yoshilongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here