Okau nOshekasheka ya tyakaleka oosikola muudhano waMetropolitan

0
9
Uudhano pokati kOshekasheka noCharles Anderson.

Shipi Elago

OSHAKATI – Okau Kamasheshe Combined School oko taka ka kalela po oshitopolwa shaShana muudhano woosikola dhopevi woMetropolitan Summer Cup mboka wa li wa dhanwa ehuliloshiwike lya 7 na 8 July mOshakati.

Oosikola dha za miikandjo itano yoshitopolwa shaShana odha li dha ninga oshuulilo pokapale koIndependence Stadium okukondjela ehala lyotango muudhano wokatanga kokoompadhi naahoka komokambamba.

Mokatanga kokoompadhi oosipana dhoosikola odha li dha ningi shitika shiye okuninga shanamutango kesindano moka uudhano wotango wa li pokati kEloolo nOngwediva Combined School moka oosikola ndhika dha li dhi ithigi othika 1-1 nodha li dhi na okukutha omasipa pokati koombwa nokuthanga oopelenti moka Eloolo lya li lye shi pondola okudhenga Ongwediva Combined School 5-4.
Omanga uudhano uutiyali wa li pokati kOndangwa Junior nOkau Combined School moka Okau ka li ka ulukile Ondangwa Junior komutse gwondjamba nookoola 2-0. Okapembe Combined School oka li ka dhengwa mo kEloolo 1-0.

Uudhano wesiku owa li pokati kooCombined School dhi li mbali, Okau nEloolo mpoka pwa li pu na iikulumanene noosiokola ndhika odha li dhi ithigi othika 0-0 konima yominute 90 nodha li dha thanga uutoto moka Okau ka li ka sindi Eloolo nuutoto wu li 3-2.
Esindano ndika olya li lya pe Okau oonkondo opo ka ka kalele po oshitopolwa shaShana kedhingoloko lyiitopolwa ihetatu ya tothwa mo mbyoka hayi kutha ombinga muudhano mbuka. Okau oka li ka fadhuka po nokapandi kooN$1500, omanga Eloolo lya li lya pewa olupandu lwooN$1000, ko Okapembe taka hekelekwa noon$500.

Muudhano wokatanga komokambambamba Oshekasheka oyi li ye shi holola kutya oyo enyakwa dhingi muudhano wokatanga haka konima sho ya li ya hanagula po oosikola oonkwawo nookoola otutututu noku yaleka ehala lyawo kedhingoloko lyiitopolwa moka tayi ka kalela po oshitopolwa shaShana.

Oshekasheka oya li ya tameke uudhano wayo wotango nokudhengamo Emono 20-1, omanga Ondangwa Junior ya li ya dhengwa mo kuCharlers Anderson 18-10.

Emono olya li ishewe lya shuna mOkapale nolya li lya pewa ishewe omulongelo gwookoola 14-9 kuCharles Anderson.
Oshekasheka oya li ya pe Ondangwa Junior nambwa nookoola 34-4, omanga Oikango ya li ya dhengwa kuCharles Anderson 12-9. Oshekasheka oya li ya hanagula po Oikango 20-5, omanga Charles a li a sitha ohoni Ondangwa Junior 26-4 lyo Emono tali takulwa ishewe 8-17 kOikango.

Uudhano mboka wahugunina nowesiku owa li pokati kOshekasheka naCharles Adreson moka Oshekasheka ya li ye shi pondola okukondekela Charles Anderson kokakololo noku mu pa oshipandi shookoola inedhi pewa nando onale, 27-7. Oshekasheka oya li ya toola po okapandi kooN$1500, omanga Charles Anderson a li a gwile kooN$ 1000, Oikango oya li ya pewa ooN$500 opo ya ki ithete epupyu. Nesindano ndika olya li wo lya pe Oshekasheka opo yi ka kalele po Oshana kedhingoloko lyahugunina lyiitopolwa iheyali.

Oshana,Oshikoto,Ohangwena,Karas,Hardap,Erongo nosho wo Kavango East nakehe omvula kehe ohamu gwedhwa oshitopolwa oshipe shoka sigo opayife kapu shiwike kutya oshitopolwa shini tashi ka gwedhwa mo nuumvo. Uudhano wa hugunina owatengenekwa wu ka kale ko kuyele muAguste nuumvo mOshakati konima show a li wa dhanenwa komunkulofuta omvula ya za ko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here