Ongwena FC oyo enyakwa lyuudhano woLwana 2018

0
19

■ Shipi Elago

OLWANA – Uudhano mboka wa tseyika nawa pethimbo lyefudho lyaAguste koNambula yaMukatha nuumvo owa sindanwa po kOngwena FC konima sho ya li ya dhenge mo MB FC 2 – 1 medhingoloko lyahugunina.

Uudhano mbuka owa li wa patululwa kOlwana A nOkandi moka oosiopana ndhika dha li dhi ithigi othika 0-0 mokapale nOkandi oka li ke shi pondola okudhenga mo Olwana A 6 – 5 koopelenti.

Savanha nOndjola oya li yi ithigi othika 1 – 1 muudhano uutiyali wesiku moka Ondjola ya li ye shi pondola oku pitithamo Savanha noopelenti 4-2.
Iikokola oya li ya dhengwa mo kuOpen fire 1 – 0, omanga Olwana B lwa li lwa dhenge mo Zebra 1-0.
Onangalo oya li yi ithigi othika 0-0 mokapale naBM okwa li e shi pondola okudhenga mo Onangalo 4-3 koopelenti.
Ongwena oya li ya pititha mo Okandi nokoola yimwe monola yo Ondjola tayi lalekwa mo mekopi ndika kuOpen Fire nokoola yimwe monola.
Olwana B ka ya li we ta ya vulu oku ninga sha mekopi ndika oshoka sho ya li ya tsakanene na BM shipanga okwa ka nyenga Nangolo shoka sha ka etitha opo Olwana lwu lalekwemo motonamende ndjika sho ya dhengwa 2-1 kuBM.

Uudhano wa dhenga mbanda owa li pokati kOngwena nOpen Fire moka aatali ya li ya pewa eyinyanyudho ka kuna we naashika osha ke eta oosipana dhika mbali dhi kiithige othika 0-0 mokaple na Opena Fire okwa li a pitimo koopelenti sho a li a dhengwa 4-2.
Uudhano wa hugunina owa li pokati kOngwena FC noBM FC moka Ongwena FC ya li ye shi pondola okusindana po uudhano mbuka sho ya dhenge BM 2-1 no ku yakula po ekopi ndika ha li dhanwa omumvo kehe moNambula yamukatha.
Ongwena oya li ya fadhuka po nokapandi kooN$4000, ekopi nosho wo eembandi 15, omanga BM a li a gwile ko kapandi kooN$3000, osho wo oombandi dho shi siliveli 15.

Open Fire naye ka li a ashuna iikasha yowala kegumbo oshoka okwa li wo a mbendekwa okapandi kooN$2000, osho wo oombandi dhaanyenge dhoshikushu.

Uudhano mbuka owa li wa kwashilipalekwa ku John Shaanika ngoka e li a tseyika nawa moshitopolwa shaNamatanga molwo uudhano wuukambe mboka ha unganeke moshitopolwa shoka.

Olwana oluli moshitopolwa shUukwaluudhi moshitopolwa shamusati molwaamba lwondjila onene ya thinda kOmakange, oosipana 11 odha li dha kutha ombinga muudhano mbuka, moka odhindji dhaza pomikunda dha kundukidha Olwana.
John Shaanika okwa ti uudhano mbuka ota wu ka galuka nomomvula tuuka na kehe omumvo ota wu kala no ku dhanwa pefudho lyaAguste, okwa holola wo enyanyu lye sho oosipana odhindji dha li dhe etelela uumati uugundjuka mboka wali ta wu ulike shili iitalenti yawo na oku uvite kutya onakuyiwa yokatanga oyili momake omawaanawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here