Choice FC enyakwa lyuudhano woTatute Cup mOkamwandi

0
18

Shipi Elago

Oshakati – Choice Football Club yopUukwangula noNangombe Tiikanda oyo enyakwa lyuudhano woTaute Cup konima sho ya li ya dhenge mo osipana yomegumbo Okamwandi FC muudhano wahugunina Osoondaha ya za ko.

Choice ngoka e li ngashiingeyi a sindana po uudhano mbuka iikando iyali ya lambathana okwa li a fadhuka po nokapandi kooN$6000, ekopi osho wo oombandi dhoshingoli.

Okamwandi oka li ka li ombinzi nuutsika nokukutha po ehala etiyali muudhano mbuka moka ka li ka mbendekwa okapandi koN$4000, osho wo oombandi dhoshisiliveli.

Ombandje FC oya li ya kutha po ehala etitatu moka ya li ya toola po okapandi kooN$2000, New Start oye a li a kutha po ehala etine nolyahugunina muudhano mbuka nokwa li a hekelekwa nokashona koN$1000.
Okamati Alexis kOkamwandi FC oko ka li ka fadhuka po noshishani shomudhani dhingi gwotonamende moka ka li ka mbendekwa okapandi kooN$250 omanga omudhewuli gwoWestern FC oye a li a tothwa mo onge omudhewuli dhingi motonamende ayihe moka a li naye a pewa okapandi kooN$200.

Uudhano mbuka owa li wa unganekwa koTaute Cup naashika osha li oshikando oshitihetatu uudhano mbuka tawu dhanwa mOkamwandi.
Natangwe Mungungu ngoka e li omuunganeki guudhano mbuka okwa li a hokolola nkene uudhano mbuka tawu ende nokukoka omumvo kehe , moka a li a holola kutya nuumvo oya li ya tenteke okapandi kooN$15000 poshitaafula shokatanga kokoompadhi noon$5000 koNetball ashike inaya mona nando osipana yimwe koNetball tayi kutha ombinga.
Oosipana dhokatanga kokoompadhi 16 odha li dha kutha ombinga muudhano mbuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here