Military School a teya omitima dhaaholi yokatanga mOshakati

0
50

Shipi Elago

Oshakati – Osipana yetanga lyegameno Osoondaha ya za ko oya li ya thigi engathithi enene ndyoka lya li lye ya okuuva uukwa wanankali pamwe naAfrica Motto nomitima dha lindimana oshoka iizemo pokati koosipana ndhika mbali oya li ya patulula omimvo dhondjala yoPremier League monooli.

Africa Motto okwa li e ya muudhano muka a pumbwa esindano na ka li nando a pumbwa okudhana shi thike pamwe oshoka okwa li nale a kanitha uudhano we wotango kOkahandja 1-0.

Okapale kaShakati oka li kuudha ka fa ofenya sho aayambidhidhi okuza koombinga ne dhonooli ya li ya ningi nashitulye shi tu mane po okukwathela Africa Motto andola a mone oonkono nuupenda wokusinda Military School ashike hoka ya li ya fala omeya hako taku hangwa.
Africa Motto okwa li a tameke ta ponoka ashike kehe onkambadhala ya li ya ningi oya li ya huulule muunyengwi.
Military School okwa li ashike e ya okugamena okoola ye ndjoka a tula mo sho oosipana ndhika dha li dha tsakanene mOkahandja, onkene okwa li a nkondopaleka osipana ye konima hoka kwa li taku monika kwa tulwa ekumba oshoka oya li ye shi shi kutya ngele Motto ina tula mo okoola nena esindano olyawo.

Omukwati gwaMilitary School okwa li ta longo olutayima oshoka Africa Motto okwa li ta pukululwa posheelo shokoola ethimbo kehe, edhingoloko lyahugunina olya li 0-0.

Military School okwa li a zi pokafudhepo naye ta ponoka oshoka Motto naye omvulwe nayo oya li tayi endeleko, ashike omukwati gwaMotto naye mokoola okwa li mo uupathi oshoka naye okwa li e shi shi kutya ngele okwe ethelemo okoola nena oya gwila muupyakadhi wu vule oonkondo dhawo.

Aayambidhidhi oya li ya ningi kehe shoka taya vulu opo ngeno ya kwathele okutsa aadhani yaMotto omukumo ashike kemanya ku za wo tuu ontsi, naasho okahiya kahugunina ka li ka fudhilwa omahodhi oga li ga kundukidha okapale hoka ngashiingeyi ka ninga omukalondjigilile okuuvitha nayi aaholi yokatanga monooli oshoka omo wo mokaple moka omitima dhawo dha li dha tewa kuUNAM pethimbo a li a gwitha mo Young Chiefs moPremier Liha kuyele nuumvo.

Eyalulo lyahugunina olya li 0-0 ashike Military okwa li a sindana po uudhno wedhingoloko lyotango, nena okwa li a sindana po oliha ndjika yoNorth West First Division.

Ashike nando Military School a li atyapula esindano lye a fa mbishi megumbo mwa tselwa shika oya li ye shi ningi nomitima dhi na omalimbililo oshoka yimwe yomooveta dhokulela okatanga muNFA ngoka a yama kuFIFA otadhi ti kapu na omuntu nenge ehangano tali kalelwa po koosipana mbali moliha yimwe.

Oveta ndjika oyi li ya dhenga Military School pomutima oshoka moPremier Liha omu na nale osipana yimwe yaNDF yedhina Mighty Gunners, ashike sigo Kundana a li a yi koshinyanyangidho kapwa li pu na uuyelele wothaatha kutya olye naana pokati koosipana ndhika mbali ta yi koPremier Liha.

Omugandjimulombo moNFA Fillemon Fire Vatilifa pethimbo twa li twa yi moonkundathana naye okwa li a holola kutya omishangwa dhaNFA odhay ela kutya kape na oosipana mbali oomwayinathana tadhi vulu okudhana moliha yimwe naMilitary School okwa li a pewa uuyelele mbuka petameko lyoliha.
Okwa ti okangundumutima kaNFA oka tegelelwa ka ka kale omutumba opo ka ka potokonone oshikumungu shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here