• May 27th, 2020
Login / Register

POSTS BY Victoria Kaapanda

To contact the author and editorial staff send an email to newsroom@nepc.com.na

uploads/2020/05/Okahao%20Woman.jpg

Aashingithi yomomapandaanda mOkahao ya lulilwa

ONGWEDIVA - Aalandithi yomomapandaanda mOkahao otaya nyenyeta, sho taya tidhwa pomahala ngoka ya kala nale taya landithile, nonando otaya landula nokusimaneka omalombwelo ga tulwa po okukeelela omukithi gwoCovid-19.

Aayelele ya mono opomba yomeya

ONGWEDIVA - Aayelele yokoKankudi moshitopolwa shaTjozondjopa, mboka ya ningi oomvula dha pita pomulongo yaa na omeya  noya tega opomba  yi pangelwe, oya mono omeya omayelele  oshiwike sha zi ko.

uploads/2020/05/Fire2.jpg

Ondalu ya geya monooli

ONGWEDIVA - Sho omwiidhi tagu kukuta nombepo ya ninga oyindji, omulilo monooli yoshilongo otagu tsikile okufika po iilya piipale nokuhanagula po omaulithilo giimuna momikunda odhindji monooli. 

Aanangeshefa aashona otaya lili

ONGWEDIVA-Omolwa ombuto yoCovid-19 ndjoka ya ndhigupaleke onkalo yongeshefa, aanangeshefa oyendji otaya nana nondatu, unene mboka aashona taya hiila pomahala kaage shi gawo.