• July 9th, 2020
Login / Register

POSTS BY Staff Reporter

To contact the author and editorial staff send an email to newsroom@nepc.com.na

uploads/2020/06/Dumping0.jpg

Ohanana ya ekelwa metoto lyiiyagaya

Olutu lwokanona ka tonyenwa moshiplastika olwa li lwa itsuwa ongula onene yesiku 1 Juni, lwa adhika petoto lyiiyagaya lyaMuni gwEenhana kongundu yaakiintu mboka haya ka toola po iilongolulomwa mbyoka hayi tulwa po keloli. Omunambelewa gwetonateo lyuundjolowele melelondoolopa ndyoka Martha Asser okwa li a koleke kutya okanona okakadhona oka li ka adhika ethimbo lyongula kaakiintu mboka haya kongo iinima mpoka onga omukalo gokwiihupitha

Ounona moAfrica ova ondoka neenghono – Manga

EENHANA – Eondo la pitilila ota li twikile noku didilikwa muSouth Africa. Omuvalu ufike 13% dounona veli koshi yedula nhano ova didilikwa va ondoka unene sha pitilila, omanga okaana kamwe mounona vanhe ka liwa ondjala sha pitilila osho hashi eta okaana opo ka kale ka tinda osho ehangano loChild Gauge la shivifa.

uploads/2020/05/Accident(1).jpg

Yatatu ya sa moshitopolwa shaMusati

ONGWEDIVA – Omufaalelwa ngoka a tongololwa nedhina Bonifatius Hilifavali Shafa a za kokalongo moshitopolwa shaMusati okwa li a si konima sho mohauto ndjoka a li a londa muyo ya li ya kandoma pOshikuku mOlyomakaya.