Omukiintu ngoka a hahala ohonda ye ke na ohahende sigo okeluwa ndika

WINDHOEK – Omukiintu ngoka a li a mangwa po konyala oomwedhi ndatu dha pita po sho a hahala kuume ke kopaihulo ngoka ya li ya otekathana sigo okeluwa ndika ke na omukalelipo gwopaveta. Omutamanekwa,