• July 9th, 2020
Login / Register

POSTS BY Loide Jason

To contact the author and editorial staff send an email to newsroom@nepc.com.na

Omakonaakono guulunga wiikulya natango oge li metifa

Mayola gwondoolopa yaHelao Nafidi Elias Nghipangelwa okwa hokolola kutya natango omakonaakono moshikumungu shoka shaantu ya yakele po iikulya mbyoka ya nuninwa aakwanaluhepo ya ipaluthe pethimbo lyoshikonga shombuto yoCovid-19 oge li natango mokati na kapu na uuyelele tawu ulike kutya opwa mangwa aantu ya gwedhwa po.

Yaali ya patululiwa iipotha sho ya yaka aahona yawo

Opolisi moshitopowa shaMusati otayi konaakona iipotha yopaali ya yooloka sho aagandji yiilonga ya tulwa pomutenya konima sho aaniilonga mboka ya inekela ya matuka po niimaliwa yawo oshoka oyo kwa li ya inekelelwa ooshapi dhoompungulilo dhiimaliwa miilonga.

uploads/2020/07/ELCIN.jpg

Onkalohokololo ya-ELCIN ya gandjwa

Ombiisofi gwOngeleki onkwaEvangeli paLutheran muNamibia (ELCIN Shekutaamba VV Nambala) okwa ti nando edhilaadhilo lyokulongitha oshiketha shimwe mOngeleki sho shi kale hashi zi oondjambi dhaaniilonga olya kutha ethimbo ele okutulwa miilonga, oshigongingeleki nElelongeleki onkene ngaa ya tala kutya, shino  osho ompito nedhilaadhilo ewanawa lyaa shi okuhunuthwa.

uploads/2020/07/Covid%20update.jpg

Aantu ye na oCovid-19 ya kola po 200

Namibia ngashiingeyi oku li  e na eyikwatopomutima sho  oshilongo shi na aantu ya konda po 200 yoCovid-19, omwaalu ogwa londa pombanda unene moshitopolwa shErongo  shoka sha etitha nokuli omwaalu gu indjipale noonkondo nangashiingeyi ogwa thika ma piipotha 203.