• August 25th, 2019
Login / Register

Eenguhudana

uploads/2019/08/SAN2.jpg

‘Fye Ovakwanghala’

EENHANA –Omuhoko oo vahapu moNamibia va kala noku upa omadina a yooloka, ngaashi ovaSan, Ovayelele, Oludhi lwaNalutezi nosho tuu, ova ti vo Ovakwanghala, no inava ifanwa vali omadina oo mahapu mahapu. 

Yatatu ya monithwa oshiponga nondjembo

ONGWEDIVA –Opolisi mOmusati oya patulula oshipotha shonkambadhala yedhipago sho omulumentu gumwe molukanda Oshipambu moshikandjohogololo shaAnamulenge a patulula omulilo nokumonitha aantu yatatu oshiponga kongulohi yEtiyali.  

uploads/2019/08/serial%20rapist.jpg

Omukwati koonkondo kamana i ihokolola 

ONGWEDIVA - “Ondi shi shi kutya shoka nda ninga osha puka na inandi hala okumana po ethimbo lyohofa,” osho omukwati gwaantu koonkondo kamana anuwa, Jeremia van Wyk a ti sho a holoka mohofa molwa ekwato koonkondo lyokanona okashona.

Nujoma ta popile Olufuko

ONGWEDIVA – Omukokolipresidente nopatrona  yOlufuko Sam Nujoma okwa ekelehi omapopyo kutya  Olufuko otalu yonagula uuthemba wuunona. Shi ikwatelela kuNujoma, okuza petameko sho oshiindingili

uploads/2018/11/School%2520leaners0.jpg

Ehenye Primary School lya gandja omapapa kaalongwa

OSHAKATI-Osikola ya tseyika nawa mOshakati moshitopolwa shaShana yedhina Ehenye Primary School ndjoka yi li mewiliko lyomukuluntusikola Beatha Kalenga, mEtitano lya zi ko oya gandja omapandulo, ano omapapa goonzapo nomakopi kaalongwa mboka ye she enditha nawa muule wiikakosikola iyali ya pita.