• July 20th, 2019
Login / Register

Ohangwena

Enota mOhangwena! ‘Kape na mwali ta tumbu mukwao’

Eenhana  – ovakalimo vomOhangwena ova kala nefimbo lile tava konghola keembelewa doku adjaneka omeva komikunda opo va ninge omaindilo eevili domeva opaumwene. Nonande oshiwana sha kala she li longekida osha shina etimaumbwile eli kutya fiku limwe onava ka pewe omhito ei. Eedula mbali da pita alushe ova kala noku lombwelwa kutya ka pena oshimaliwa