• August 25th, 2019
Login / Register

Oonkundana Dhomainyanyudho

uploads/2019/04/Lioness%20%20Kundana.jpg

Lioness a tokola oNAMAS

WINDHOEK- Omwiimbi dhingi omuukintu gwedhina Lioness okwa ti ye okwa hala oku ka kutha ompinga methigathano lyaahikingalo dhingi moshilongo omvula ndjika.  Lioness okwa ti konima yoonkundathana pamwe nehangano lye, okwa tokola opo a ka kuthe ombinga methigathano ndika.

uploads/2019/03/PhredGot1(1).png

Phredgot1 a shainwa po

WINDHOEK- Omwiimbi, omushangingalo nomuningi gwomikwelengendjo gwedhina Phredgot1, osho a mono ompito ombwaanawa okushainwa kehangano lyokutaandelitha nokutseyitha oongalo dhe pamwe noshitalenti she lyedhina Memory Talent Management.

uploads/2019/01/02/D-Jay.jpg

D-Jay ota galula omulyo gwoHip-hop

WINDHOEK-Nonando aahikingalo oyendji oye li taya hedha kokule oku eta po nokuwiimba oongalo dhoHip-hop moshilongo, omuwiimbi gwedhina D-Jay oku li a ndjika oonyala mevi, nokwa ti ye ota tsikile nokwiimba oongalo dhe dhoHip-hop, nelalakano lyokugalula omulyo gwoongalo dhoHip-hop mehangano lyoongalo.