• December 2nd, 2020
Login / Register

A kwatululwa sho a iyaka mondholongo Victoria Kaapanda 

ONGWEDIVA - Opolisi moshitopolwa shaShana oya li molukongo lwomulumentu gwedhina Simeon Paulus, 27, ngoka a li a iyaka mondholongo yaNgwediva.

Omugadjimulombo gwopolisi moshitopolwa shaShana Thomas Aiyambo okwa ti omulumentu ngoka okwa li a iyaka mondholongo Osoondaha potundi 18h40 mondjedhililo yaNgwediva.

“Omulumentu ngoka okwa li a iyaka mondholongo esiku ndyoka a li a mangwa ethimbo lyongula, okwa li a mangwa shi na sha neteyo lyegumbo  mOngwediva,” Aiyambo ta ti ngaaka.

Otaku hokololwa kutya Paulus okwa li a mono ompito yoku iyaka mondholongo pethimbo omweelo gwa li gwa egululwa nelalakano lyokugandja iikulya kaanandholongo.

Aiyambo okwa ti nonando aapolisi ya li ya ningi onkambadhala yoku mu tidha noku mu konga inaye mu kwata ethimbo ndyoka sho a li e ya kangele sho ta kutha uukwanambuyu kumwe.

Nonando ongawo Paulus okwa li a kwatwa po koowili dhokoongula mOsoondaha anuwa sho a teya ishewe egumbo mOngwediva. Oshipotha sho CR 108.11.2019 osha li she mu patululilwa. Okwa li wo kwa gwedhwa oshipotha shoku iyaka mondholongo.

Oswhiwike sha za ko, aanandholongo 12 oya li yi iyaka mokakuma moshitopolwa shaZambezi. Ongundu        ndjika oya li ya nyenge aapolisi oonkondo. Yatatu yomwaambaka oya kwatwa po nonando omugoyi natango inaya kwatwa.
 


Staff Reporter
2019-11-20 09:18:49 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...