• October 20th, 2020
Login / Register

Aalongisikola moshilongo ashihe itaya ka pitikwa okwiinyenga ethimboVictoria Kaapanda

ONGWEDIVA - Uuministeli welongo owa kumagidha aanashilonga ayehe muuministeli moka mboka ya adhike ye li kokule nomahala gawo gokulonga, ya yande okuza komahala hoka ye li oshoka itashi ka pitikwa omanga omasiku gane gaMei inaga thika.

Omukwatakanithi gwomawuyelele muuministeli welongo Absalom Absalom okwa ti kape na nando omuniilonga  muuministeli moka ta ka pitikwa a ye nenge a ze kehala limwe pethimbo ndika lyepato lyoshilongo ashihe.
Shika osha li sha tokolwa konima yomuPresidente gwoshilongo Hage Geingob sho a li a gwedha ko omasiku kepato lyoshilongo ashihe okuza mugane 17 gaAplili sigo gane gaMei nuumvo.

“Naya kale komahala hoka ya adhika sho epato lyoshilongo ashihe lya gwedhelwa, oshoka kape na nando ogumwe ta ka pitikwa a pewe ombapila yuuthemba oku inyenga, netompelo lyokutya ota yi a ka longe,”Absalom ta ti ngaaka.
Okwa gwedha po ta ti uuministeli welongo owa indile oosikola adhihe dhi kale dha thaneka nokutula miilonga nkene dhi na okugandja elongo lyongushu kaalongwa, nelongelokumwe lyaavali naalongi okupitila mokatumwalaka okafupi kongodhi, oshowo oWhatsapp nopamikalo dha yooloka dhopawutekenika.

Absalom okwa ti shika otashi ka kala oshinakugwanitha shaalongi oshowo aakuluntusikola ayehe, shoka tashi yi miilonga okuza momasiku 20 gaApilili sigo gane gaMei nuumvo. Osikola otayi tameke momasiku moka nonande aalongwa itaya ka thika koosikola.

Natango okwa gwedha po ta ti, aalongisikola oshowo aanilonga yamwe mboka ya adhika nale ye li miitopolwa moka haya longele, ihe oye na ehalo okulonga okuza poosikola dhawo, nasho oshi li mondjila ihe, naya iyuthe komalombwelo oshowo komilandu dha tulwapo okukeelela omukithi gwoCovid-19.
“Naya kaleke po uuyogoki, naya iyande okungundumana yo naya kale ya pititha po omahala pokati kawo gometa yimwe. Oonyala nadhi yogwe ethimbo alihe,” Absalom osho a popi ngaaka.


Staff Reporter
2020-04-17 09:56:40 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...