• May 25th, 2020
Login / Register

Aanamibia 11 mondholongo yaAngola inaya pangulwa natango …Aalumentu yatatu taya fekelelwa oshipotha shokufika ondunda


RUNDU –Aalumentu Aanamibia yatatu ya za koshitopolwa shaKavango West mboka ya li ya mangwa po moAngola anuwa sho ya tomeke omulilo ondunda yamwene gwomukunda koshilongo hoka inaya ya kompangu natango, sho oshipotha shawo tashi konaakonwa natango. Aanamibia mbaka yatatu ya za komikunda Sivara naKasivi oya li ya mangelwa momukunda Ndundandi kaanambelewa yaAngola momasiku 13 Novemba 2019.
Omukalelipo gwaNamibia koMenongue, Angola, Mauritz Gawanab moonkundathana noNampa okwa li a koleke ekwatopo lyaambaka, ta ti kutya oye li mondholongo yedhina Menongue Central Prison yi li moshitopolwa shaCuando Cubango. Ta ti mbaka yatatu oya li ya mangwa po tango sho anuwa ya li ya taaguluka oongamba dhaNamibia naAngola ya ka mwe omwiidhi shaa li paveta.
Ashike sho a ka popya nayo sho e ke ya talela po kondholongo, okwa mono kutya oya li ya patululiwa oshipotha shokufika, shoka taya ti kaye shi shi nando. “Onda li nda popi nomukonaakoni ngoka a li a lombwele ndje kutya mbaka yatatu oya taalela oshipotha shokufika ashike nantango ope na omakonaakono ga gwedhwa po taga ningwa, ngoka ga pumbwa aakonaakoni taya yi kuumbugantu waAngola hoka kwa ningilwa oshiningwanima shika,” Gawanab ta ti ngaaka.
Omukonaakoni ta ti omakonaakono otashi vulika ga ka kuthe olule oshoka kaye na osheenditho okuya koSerengani muuumbagantu waAngola.
Gawanab ta ti mbaka yatatu inaya ya kompangu nkene tuu ya kwatelwe po, oshinima shoka a hala okupotokonona nomupangulindjayi gwaAngola.
Aalumentu mbaka anuwa oya li ya taaguluka omulonga gwaKavango pamwe naakiintu omugoyi. Ashike aakiintu oya li anuwa ya ethwa noya li ya takelwa omunwe. Sho a ningi omakonaakono, Gawanab okwa mono wo kutya omu na Aanamibia oyendji moMenongue mboka inaaya ya kompangu nkene tuu ya kwatelwe po.
“Aanamibia yalwe ye li omugoyi mwa kwatelwa omukiintu gumwe oye li mondholongo yaAngola omolwa iimbuluma, okuza komadhipago, eyako lyiimuna osho wo ekwatonkonga ashike sigo oompaka inaya holoka kompangu,” ta ti ngaaka.
Detective Chief Inspector gwopolisi yaNamibia moKavango West Nikolaus Kupembona okwa li a koleke kutya mbaka yatatu oya mangelwa koshilongo shoka shopuushinda nokwa ti ke na sho ta ti ko oshoka oshiningwanima shika otashi ungwaungwa nasho ponkantu yopombanda pokati kiilongo mbika iyali. –Nampa


Staff Reporter
2020-01-31 08:48:29 3 months ago

Be the first to post a comment...