• October 20th, 2020
Login / Register

Aavu yoCovid-19 ya ninga 13 moNamibia-ShangulaMinista gUuhaku nOnkalonawa Kalumbi Shangula okwa tseyitha kutya ngashingeyi Namibia okwa koleka omwaalu gwaantu yena ombuto yoCovid-19 yeli 13.

Shika Kalumbi okweshi popi omutenya gwohela kegumbo lyepangelo mOvenduka mpoka a popi kutya aantu yeli yaali mboka ya monikwa ombuto ndjoka ngashingeyi oyali mekwatathano nomuvu ngoka a monikwa nale ombuto ndjoka a kwatelwa maantu7 11 mboka ya kala yeshiwike nale yena ombuto ndjoka moshilongo.
Shangula okwati kutya  omuntu gumwe gwoomaantu yatatu mboka ya gwedha kaantu ya 11 mboka yena ombuto ndjoka, omukiintu omunamimvo 35 ngoka ha kala moshilongo shedhina South Africa, okweya moNamibia momasiku 20 gaMaalitsa.  

Ngashingeyi nduno omunona noshowo omusamane gwomukulukadhi ngoka oya monikwa ombuto ndjoka na  omalongekidho ogeli metifa oku kala ya ikalekelwa.

Ngoka okwali nduno a  ka konaakonwa momasiku 24 gaMaalitsa sho a ulike omadhidhiliko gwomukithi ngoka na omayamukulo oga zamo taga ulike kutya okuna omukiti.

Minista okwati kutya ngashingeyi moshilongo omuna ashike omuntu gumwe oye a mona ombuto ndjoka meni lyoshilongo ihe ooyakwawo ayehe yena ondjokonona yokuya kondje yoshilongo.
 Okwati kutya mbaka yaali oyali ya monikwa omadhidhiloko gwombuto ndjoka na oyali  ya yi  koshipangelo kundohotola gwawo  gwopaumwene na okwali ya  monikwa ombuto ndjoka. 

Shangula okwa hokolola kutya uuministeli ngashingeyi otawu si oshimpwiyu kutya aantu mbaka oya ikalekelwa na itaya taambita ombuto ndjoka kaantu ooyakwawo
Omupresidente gwoshilongo, Hage Geingob, okwa gana kutya ombuto yoCoronavirus oshiponga  shomeendelelo noshinene okuza momasiku 17 gaMaalitsa  sigo oompoka ombuto ndjika tayi hwepopala.

Shika Geingob okweshi popi komeho gaatoolinkundana omutenya iiwike ya piti  kegumbo lyepangelo, mOvenduka, moshitopolwa shaKhomas.

Geingob okwa hokolola kutya shika oshiponga shaayehe na ota indile aaNamibia ayehe koonono ya imange uukuni kumwe opo ya kondjithe ombuto ndjika ngaashi tashi vulika. Okwati epamngelo ngashingeyi olya tula omalongekidho ga yooloka moku kwathela mboka unene ya gumwa nokuya lombwela nkene yena oku kondjitha ombuto ndjika, ngaashi okwiiyoga koonyala, okuzala omamask noshowo oku kala yiikalela momagumbo gawo.

Kakele kwaashoka ooministeli dha yooloka ngaashi yuundjolowele oya hokolola kutya otaya kambadhala okwiindjipaleka omwaalu gwaapangi opo ngele omukithi ngoka gwa taandele okuya kokule aapangi noshowo aahakuli yopuuhaku oya gwana.
 


Loide Jason
2020-04-02 09:45:46 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...