• March 29th, 2020
Login / Register

Anuwa oshikukuta mOnanke otashi topolwa ‘kuundikushi’


WINDHOEK-Aakalimo moshitopolwa shaShikoto oya holola euvolyonayi sho aniwa oshitopolwa shoka itashi gandja oshikukuta kwaayehe omanga aantu ayehe ya dhengwa koshikukuta omumvo gwa zi ko sho kwa li kaku na omuloka gwa kola.

Mboka ya popi naKundana mOlyomakaya ga zi ko oya holola kutya aniwa oshikukuta unene mOnanke ohashi gandjwa ashike momagumbo ngoka kamu na nande omuntu ta longo mepangelo, omunakulwa omukulu, nege omuntu ta longo iilonga iihwepo.

“Ashike tse yamwe otwa thigilwa ashike momagumbo moka tu keelele mo ihe ohatu thigwa twa metelwa iilya mbyoka tatu li oomweedhi dhontumba. Ihe nande tu ye kombelewa yakansela ngoka onkene nga ihatu pewa oshikukuta shoka taku ti kutya megumbo moka ho zi inamu uuthwa okugandjwa oshikukuta,” osho a hokolola ngaaka.

 Oya hokolola kutya woo opu na omikunda dhimwe ndhoka inadhi mona nande oshikukuta shoka noyu uvite ya tongolwa kwaashoka.

Sho Kundana a popi nakansela gwoshikandjohogololo shoka shaNayena , Sacky Nangula, okwa ti oshikandjohogololo shoka ohashi mono iikulya iishona mbyoka inayi gwanena aakwashigwana ayehe koonono nangashingeyi ombelewa yoshikandjo oya hogolola okupa mboka haya lala ya tala omundilo.
“Oshikandjohogololo shetu oshi na aantu ya thika pomayovi gahetatu natse ohatu mono ashike uusila wu thike po700 nenge eyovi ngele owundji. Ashike osha pumbwa okumona uusila wa pita po pomwaalu ngoka,” Nangula osho a yeleke ngaaka sho a pulwa kuKundana.

Nangula okwa hokolola kutya nonande ye onkalo yoshikukuta oku yi lwete onkene ngaa ke na kutya ote yi ningi ngiini oshoka iikulya mbyoka hayi tuminwa moshikandjohogololo inayi gwana nande aantu ayehe koonono naamboka ya tala omundilo nomomagumbo gawo kamu na omuntu otaya pewa ngaa etaloyiho tango ngele tashi ya piikulya.

Kansela okwa gandja oshiholelwa kutya omukunda gumwe ashike moshikandjohogololo ohagu vulu okukala gu na nale aantu ye li 700 ya gwana iikulya mbyoka ashike ngele oya gandja kukehe gumwe nena owa tegelela oku kala wuna omikunda dhimwe inadhi monena nande oosha shoka tati kasha li mondjila , sho osho nee ya tokola okuya po naashoka opo ya hupithe mboka kaye na omahupilo.


Loide Jason
2020-02-26 08:13:16 1 months ago

Be the first to post a comment...