New Era Newspaper

Top Featured
Icon Collap
...
Home / Ehi arihe rayaruka  ko ndondo oitjatatu

Ehi arihe rayaruka  ko ndondo oitjatatu

2020-08-14  Kae Matundu-Tjiparuro

Ehi arihe rayaruka  ko ndondo oitjatatu

Otjomuise- Ehi arihe nambano riri kehi yondondo oitjatatu yo mo ruveze eouzeu mena romutjise wo Corona. Ongaro indji okuza koutuku wa Ritjatatu petjire Oritjaine indu rukuru omapeta Oritjatatu otjiru tjehi, Onongo Hage Geingob, tja tji visire kutja mena mutjise tjo Corona mbwautu okuhdnajduaka tjinene mehi arihe, nu tjinene nambano wina mOrukondwa rwa Khomasa, otukondwa atuhe o 14 mehi twa yaruka kondondo indji oitjatatu. Nganduu Oritjatano,  omayuva tjiyeri 28 komweze imbwi tjiina ominute imwe okutona omurongo nambari youtuku wa Ritjatano indo petjire Oroviungura tjiyeri 29 ku Katjose. 

Mapehee kutja omazeva ayehe ngaa yeungurisiwa kehi yondondo indji nambano oku ma ku yarukwa.  Wina nambano omazeva nai ngeungura mo zo ngomainde za Zorongondo, Otjozondjii na Kajombo, nai mayeungurisiwa ko ngomainde ya Tjomuise, Okahandja na Tjomevamomutumba.  Okutja okuza mozongomainde inda okuyenda kwarwe kakuna okuyandjerwa no ku hina ousemba. Tjingetjo wina okuhita mehi ro zo ngomainde inÿa. Oure womayuva o 16 nganduu tjiyeri 28 komweze imbwi outuku wa Ritjatano tjiyeri 28 petjire Oroviugnura tjiyeri 29. Nandarire kutja oku ryanga mehi ma ku yanjderwa pendje no ku hita poo okupita mo ma hi wo zo ngomainde inda, okuryanga mehi nharire tjeri ohepero uriri.


2020-08-14  Kae Matundu-Tjiparuro

Tags: Khomas
Share on social media