• November 26th, 2020
Login / Register

Killer-Star e ya po nomadhewo golutu taga nyanyudha Victoria Kaapanda

ONGWEDIVA-Gumwe gwomashikingalo yoKiller-star, Fillemon Veranus ashiwika nawa Dancing Rasta okwa totopo ehangano lyomayinyanyudho ano “Dancing Club” ndjoka yi li mOngwediva mendiki lyedhina Multi-purpose centre.

Rasta okwa ti elalakano lyokuya po nehangano ndika okukutha aakwashigwana unene aanyasha momapandanda opo ya kale yena inakugwanithwa yilwe shi vulithe okukala ya mwena yo ya kwatwe koombepo inadhi yuka.

“Ohandi dhewula uunona wunuulema, uunona wosikola niilongwa yawo oshowo okudhewula aakokele naa mboka yena omalutu inayegapanda yo yahala oku kuthako kashona,” Rasta ta ti ngaaka.
Rasta okwa ti ehangano lye lyomayinyanyudho olya kehe gumwe ena ehalo okukutha ombinga momadhewo. Ngashingeyi ota dhewula aantu yethika 35 mwakwatelwa uunona nakuluntu.
Ngele to ishangitha lwotango ohakufutwa N$ 20, uunona wosikola ohawufutu N$ 10, uunulema N$ 10, aanasikola  N$ 60 , aakuluntu N$ 100 komwedhi.

Omayinyanyudho ohaga kalako Omandaha, Etitatu oshowo Etitano oku za potundi 16h00 sigo 19h00.
 Okwa gwedhapo ta ti ngoka ena ehala lyokudhewulwa ihe ita vulu oku thika kehala ndyoka ota vulu okuningilwa omalongekidho opo a kale ta dhewulilwa kegumbo, kondando yimwe ya gwedhapo.

Rasta okwa ti shika ineshi totopo nelalakano lyokuninga oshimaliwa, ihe olyo ku gandja ompito unene kaagundjuka ya kale ya ipyakidhiloa nasha. Shoka tashi vulu okugongela omadhiladhilo gawo nenge oku keelela okulonga ilonga iwinayi ngaashi okuyaka, okunwa omalovu nomakaya nosho tuu. Okwa li a gandja omapandulo kElelo lyoNdolopa yaNgwediva ndyoka kwa li lye mukwatha nehala okuningila omadhewo ge ita futu nando osha, oshoka shoka ta longo oteshilongele oshigwanashokomongula.
Kehe ngoka ena ehalo okukutha ombinga momadhewo ngoka nathike pombelewa yoMulti purpose centre mOgwediva, nenge na dhenge konomola 081 462 2696.   


Staff Reporter
2020-02-20 08:50:37 9 months ago

Be the first to post a comment...