• November 26th, 2020
Login / Register

Ohauto yomupolisi ya yakwa positaasi shopolisi


Ongwediva -Opolisi mOshana otayi kongo omufekelwa ngoka a nuwa a yaka oshihauto shomupolisi positaasi shopolisi mOshakati.

Nonando oshihauto osha ka adhika sha thigwa lwopokapate koondhila mOshakati, omufekelwa ka li a monika.

Omupopiliko gwopolisi mOshana Inspacta Thomas Aiyambo, okwa ti oshihauto shika osha yakwa po, omanga mwene gwasho ngoka e li omupolisi positaasi mpoka a li e li miilonga. 
Otaku hokololwa omufekelwa ngoka e shiwike a yi moshihatu shali sha thikamekwa mositaasi mpoka e te shi hingi po keena epitikilo lya mwene.

Ka kushiwike naanaa kutya okwa longitha shike sho a hwameka oshihauto shoka.
Oshihauto shika shobaki yoToyota Hilux ontokelele  N16154 SH, shomodela yo1997, noshi na ongushu yoN$ 60 000-00. Aiyambo ta ti, oshiningwanima shika osha ningwa pokati ko11h00 no12h00 gwomutenya mEtitano.  Oshiningwanima shikwao osha ningilwa pomahooli  gaFysal Fresh Produce mOshakati, mpoka omuniilonga pomahooli a nyekwa oshimaliwa koombotsotso mokati komutenya. Oshingwanima shika osha ningwa mOlyomakaya lwopotundu onti 12h30. 

Otaku hokololwa omuniilonga gwomukiintu gwopomahooli a ponokelwa koombudhi e ta kutha okashako kiimaliwa ka li ke na oshimaliwa shoN$9600.  Ookalyamupombo mbaka anuwa oya nukile mokatuwa kokatuukala okatokele noku za po pehala mpoka meendelelo.

Okatuwa hoka anuwa okekii tsuwa molukanda Oneshila, ka patwa kaake na omuntu. 
Opolifi otai fekele kutya oshiningwanima shika osha kwatakanithwa kumwe nashikwao moka omulumentu Omuchina a nyekwa oshimaliwa koomuma shoN$37 500 kondje yOshakati manga a li ta talaleke ponkulo nopate. Oshiningwanima shika nasho osha ningwa mOlyomakaya lwopotundi 18h00.

Otaku fekelwa kutya mboka ya ningi omunyeka ngoka, oya landula omulumentu nguka okuza mOshakati, naashoka a thikama popate, oye mu ponokela, noku mu nyeka iimaliwa nooshapi dhotuwa, ndele taye mu thigi mpoka. 
Aiyambo okwa ti opolisi otayi komaakoma iiningwanima mbika. 


Staff Reporter
2019-11-18 08:40:28 1 years ago

Be the first to post a comment...