• March 29th, 2020
Login / Register

Okahao Town Council ka konda aalongi yiihongomwa omaguluOkahao - Aakalimo yomOkahao niitopolwa yilwe moshilongo mboka hamu nduluka po iihongomwa yeni nomake geni yene oombwa dha kwata odheni, sho elelo lyondoolopa yaKahao lya tula po okasitola kokulanditha iilandithomwa kaapashiyoni.
Okasitola haka oke li molwaamba lwehala  ndyoka hali nana olundji aapashiyoni oku za koombinga ne dhevi, oku ya  kOkahao molwa omuti ngoka ka guna olute ano Omukwa, ngoka gwu li ngashiingeyi oshitopolwa shiikwankulunkedhi yondoolopa ndjoka.

 Victoria Haihambo ngoka e li omunambelewa koshikondo shomapendulepo guupashiyoni neliko lyopashitopolwa melelondoolopa yaKahao  okwa li a hololele Kundana kutya okasitola haka oke li ha ka landitha iihongomwa yo komake kaapashiyoni mboka ha ya talele po ehala ndika, onkene ota indile aakalimo yomOkahao niitopolwa ayihe moshilongo opo ya ninge ekwatathano nelelondoolopa opo ya tale ngele iilandithomwa yawo ota yi opalele tu oku landithwa pokasitola hoka.
“Ngele iilandithomwa ota yi opalele nena oha tu yi kutha ko no ku yitula mokasitola moka ngele ya landwa po oha tu gandja iimaliwa ku mwene gwiihongwa mepathimo lyeho,” Haihambo tati.

Okwa kompito ndjoka ya pewa aaNamibia opo ya ulike iihongomwa yawo kuuyuni , shika oshi li wo shimwe shomiilalakanenwa yondoolopa oku nkondopaleka aanangesefa aashona.

“Ehala lyomukwa mpoka puna okasitola haka olina ondjokonona, oshoka pwa li ha pu monithilwa aantu iihuna pethimbo lyiita mpoka omukolonyeki a li opo ha eta aakwashigwana yomumudhingoloko no ku ya ningila omahepeko gaana ohenda sho a li no ku ya mbandameka opo ya popye mpoka puna aakondjelimanguluko, na yalwe oya li ya kanithile oomwenyo dhawo pehala ndika, onkene oshikondo shoNatinonal Haritage opamwe nelelo lyondoolopa olya li lya tokola mo 2011 opo lyininge ehala ndika ehala lyopashigwana niikwankulunkedhi,” Haihambo tatsikileko.

Okwa ti kakele kokasitola ehala ndika oha li longithwa wo kaapashiwoni oku dhengela po ootenda dho ku lala uuna ya hala omulalo, osho wo okuningila iituthi yomanyanyu ngaashi omavalo nosho tu.

Ta tsikileko tati ondoolopa yaKahao oya kankameka oongudhi dhayo koshikondo shomatalelopo nuupashiwoni, onkene oompangela odhi li metifa opo konahiya ya ka egulule ishewe omahala gaali gwo ku nana aapashiyoni.

“Omahala ngoka ge li moompangela dhelelo ongaashi omadhiya gambupupu nkoka gakala geshiwikile iimenka n aka mwali ha mu tekwa omeya komuntu omanga ina pula epitikilo kaakwampungu, otuna wo omawendo gaakwaniilwa yoshitunda Ongandjera ngoka wo twa hala oku ga opaleka opo ga kale ta ga nana aatalelipo okuza koombinga ne dhuuyuni,” Haihambo ta gwedha po.


Shipi Elago
2019-03-08 15:11:12 1 years ago

Be the first to post a comment...