• October 29th, 2020
Login / Register

Okanona komimvo 14 ka kwatwa koonkondo


Okanona komimvo 14 anuwa ok akwatwa koonkondo, omanga aakuluntu yako ya li ya zi mo megumbo Olyomakaya ga zi ko momukunda Oshitumbe moshitopolwa shaMusati. Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaMusati Titus Shikonngo okwa ti, oshiningwanima shoka osha holoka ethimbo lyongula, notundi inayi konekwa nawa.  “Otaku hokololwa kutya omulumentu ngoka, okwa li a yi megumbo ndyoka omanga aakuluntu naanegumbo yokanona ya li ya za mo megumbo, e te ka kwata koonkondo,” Shikongo ta ti ngaaka.
Nakufukelwa moshiningwanima shika shekwato koonkondo, oomvula dhe inadhi tseyika, ihe otaku fekelwa kutya omukuluntu lela. Shikongo okwa ti ina mangwa po natango, nonando a patulilwa oshipotha, omolwa omakonakono gwopolisi inaaga pwa.


Victoria Kaapanda
2020-10-07 09:21:33 22 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...