• October 20th, 2020
Login / Register

Omagumbo gaamboka ya kanitha iilonga molwoCovid-19 otaga ka pewa N$750 kepangeloOmagumbo ogendji ngoka gena aantu  ya kanitha iilonga omolwoshikonga shika ngashingeyi shombuto yoCovid-19 otaya ka pewa oshimaliwa lumwe shi thike po N$750, kepangelo.

Shika osha tseyithwa kuminista gwOshimaliwa Iipumbu Shiimi kegumbo lyepangelo moWindhoek omutenya gwetitatu lyoshiwike shika.

Iipumbu okwati kutya epangelo olyeya po nokaprojeka kedhina Emergency Income Grant, ndjoka tayi ka kwathela aakwashigwana mboka ya kanitha iilonga yawo molwoCovid-19 miilonga yopaumwene nenge oombyoka yopambelewa, opo shikandule po omukundu gwoopumbwe dhomeendelelo.

Okwati omayindilo ngoka  otaga ningwa  kaakwashigwana yaNamibia  mboka yena oomvula 18 sigo 60, mboka ya kanitha iilonga yawo pethimbo ndika lyoshikumungu shika, na itaya mono wee iiyemo.
Iipumbu okwa hokolola kutya sho epangelo lya ningi omakonaakono ngoka onkee ngaa ya mono kutya omuntu okwa pumbwa oshimaliwa shithike poondola N$250 koshiwike, na ngashingeyi omuntu ota ka pewa N$750 muule wethimbo ndyoka oshikumungu shika sha ganiwa koomupredente kutya oshomeendelelopangelo.

“Omafuto giimaliwa mbyoka otaga ningwa kepangelo kumwe nehangano lyoSocial Service Security noshowo iikondo yilwe ya yooloka  yoshimaliwa mule womasiku gaheyali oku pitila muushina wokunana oshimaliwa,” osho Iipumbu a yelke ngaaka.

 Okwati kutya opoloyeka ndjoka oyo ayike otayi ka pula epangelo oshimaliwa shithike poomiliyona N$562 ngele aantu mboka ya pewa oshimaliwa N$250  koshiwike, momuntu kehe ngoka a gumwa koshinima shoka pa ku kanitha iilonga.

 Okwati ka kele kwaashoka, epangelo olye ya po ishewe nehangano lyedhina Tax-back loan scheme ndyoka tali kwathele aantu mboka haya futu iishoshela kepangelo mbyoka hayi koondjambi dhawo, mboka ya kanitha iiyemo yawo  nenge taya nyengwa oku hupa pethimbo ndika.

Okwati opoloyeka ndjoka aafuti yiihohela kepangelo otaya ka lya nduno omukuli yaashoka ya kanitha ethimbo ndyoka opo ya vule okwiihupitha uule womweedhi ngoka omanga oshikonga tashi hulu konima yomukithi ngoka.

 Okwati iigwedhako yomukuli otayi ka kala yili pevi lela noonkondo na  shiikololela kwaashoka omuntu kehe ha futu iihohela mbyoka.
Epangelo olye ya po ishewe noshikonga oshipe kombinga yomeya. Iipumbu okwati kutya  uupomba womeya ngashingeyi otawu tsikile noku kala wa patuluka  oku pitila miikondo yomeya noshowo Namwater, na oyo taya futu omeya ngoka.

 Okwa gwedha ko tati pethimbo ndika lyepato olyo ali ke epangelo otali ka longitha oshimaliwa shoomiliyona  N$10 momeya.
 


Loide Jason
2020-04-02 09:47:13 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...