• October 29th, 2020
Login / Register

Omagumbo gomiti 17 inaga metwa natango mOmatandoONGWEDIVA– Ongwediva Town Council oya manitha okumeta omagumbo gomiti ge li 34 osho wo omapya mOmatando, moka ya hala okutula po ondoolopa, ndhika odha li dha kolekwa komupopiliko gwelelondoolopa lyaNgwediva Jackson Muma, ngoka wo a li a popi kutya omagumbo ge li 17 oga pumbwa natango okumetwa.
Momushangwa ngoka gwa li gwa tuminwa koshikundaneki shaNampa mOmaandaha, Muma okwa li a popi kutya omagumbo ngoka ga hupa ko 17 inaaga pwa omolwa uunkundi ashike, ngaashi ethimbo tali nyangwaanyangwa osho wo ooyene yomagumbo mboka ya li kaye po petimbo lyoshikonga shokumeta.
“Opo tu manithe okumeta, Elelendoolopa lyaNgwediva olya hala okutseyithila ooyene yomagumbo ngoka ga hupa ko yi ilongekidhile oshikonga shahugunina shoka tashi ka tameka momasiku 3 Febuluali 2020,” Muma ta ti ngaaka.
Ta ti wo ooyene yomagumbo ngoka ga metwa nale nayo oya tegelelwa kombelewa yelelo opo ya ki inike komilungu kombinga yoofuto.
“Omagumbo gomiti nomapya oga li ga metwa kaanambelewa ya za kuuministeli wetalululo lyevi mboka oyo ye na oshinakugwanithwa ya tule ko ondando komaliko ngaashi tashi utjhwa komusindalandu,” ta fatulula ngaaka.
Ta ti olukanda nenge ondoolopa ndjika Omatando okwa thanekwa yi ka kale yi na iitopolwa ihetatu, moka tamu ka kala mu na oopolota 2 287.
Ta ti elelondoolopa olya li lya tula po oshimaliwa shoomiliona N$10 mokuthaneka oshitopolwa shaMatando, sha li sha ningwa pokati kaMaalitsa naApilili omumvogali.
-Nampa

 


Staff Reporter
2020-01-29 10:14:04 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...