• September 23rd, 2020
Login / Register

Omamaska inaga taambathanwa  - Muinjangue


Uuministeli wUundjolowele nUukalinawa owa kunkulile aakwashigwana ya yande okutaambithatha omamaska ngoka ga longa nale oshoka kasha li mondjila na kasha na uundjolowele. Ester Muinjangue omupevi minista muuministili  mboka okwa popi ngaaka ongula yEtitatu koradio yomuzizimbe yedhina Namibia Broadcasting Cooperation (NBC) kutya oya tseya kutya aakwashigwana yalwe otaya taambathana omamaska ngoka opo ya zale uuna taya yi moondoolopa nenge momapandaanda oshoka oya tila egeelo ndyoka tali gandjwa ngele ondjindikila ndjoka oya taagulukwa.

Ngashiingeyi omupresidente Hage Geingob, okwa tula po ondjindikila kutya kehe omukwashigwana ngoka e li moshilongo muka na kale a zala omamaska uuna e li moshigwana opo ku keelelwe ombuto ndjoka.
Okwa ti woo kutya ngoka ta ka monika ina zala omamasika ngoka onkene ngaa ta ka pewa egeelo lyi thike poshimaliwa shoondola N$2000 nenge tayi mondholongo. Molwaashoka aniwa mboka yamwepo oya tameka nduno okulongitha omamaska ga longithwa kuyakwawo opo yaa mone egeelo ndyoka.

“Alikana yandeni okulongitha omamaska ngoka ga zalwa nale kuyakweni. Kashi li mondjila na itashi wathele sha mokukeelela omukithi ngoka,” osho a popi ngaaka nomuthindo.

Minista okwa li woo a longitha ompito ndjoka okupandula oositola dhilwe ndhoka ngashiingeyi itadhi pitike aalandi ya ye mo moositola omanga inaya zala omamaska ngoka. Minista okwa li woo a gandja omulombo gwesiku kombinga yoCovid -19 kutya iipotha yombuto ndjoka mbyoka ya lopotwa moshilongo inayi lunduluka onkene ngaa natango yi li mpoka ya kala po 16. 
Okwa hokolola woo kutya ngashiingeyi aantu ye li yahetatu yomwaamboka ya li ya monika ombuto ndjoka ngashiingeyi oya kala nawa omanga yakwawo mbeyaka woo nayo ye li monkalo ohwepo.

Ngoka woo a li a popi pethimbo ndyoka ominista yelongo Anna Nghipondoka ngoka a hokolola kutya oosikola odhindji ngashiingeyi odha pumbwa oshimaliwa mokukwathela okulanda omamaska gaalongi mboka ya tameka nale iilonga.
Aalongi oya shuna kiilonga mEtiyali lyoshiwike shika sho omupresidente a hokolola kutya aaniilonga ayehe naya ye kiilonga ashike naya kale ya zala omamaska.


Loide Jason
2020-05-07 09:35:52 4 months ago

Be the first to post a comment...