• July 3rd, 2020
Login / Register

Omithigululwakalo nadhi simanekwe


Gwonale ina puka sho a tile oshigwana shaa na omuthigululwakalo osha fa olweendo lwa tumba lwaa na mpoka lwa thinda. Ope na iigwana oyindji noohandimwe muuyuni nomoNamibia ya kanitha omithigululwakalo dhawo, nonando yamwe kaye na epuko omolwa omatopelo gi ili nogi ili. Nda dhini okutumbula ngaashi uupika nuukoloni oyo yimwe yomwaambyoka ya yuga aantu omithigululwakalo dhawo noku dhi hanagula po thilu. Ashike eikwatopomutima oli li pumboka taya ekelehi dhawo medhina lyeputuko. Oto adha nando aantu ya nyakukwa uuna uunona wawo waa shi kupopya omalaka gooyina, tawu popi ashike galwe ngaashi Oshiingilisa nagalwe wo goshiEuropa. Omuvali kehe oku na oshinakugwanithwa a kalekeke po nokuhumitha omithigululwakalo komeho. Ope na shili omthigululwakalo  dhimwe dhaa shi oombwanawa notadhi yonagula po onkalamwenyo yuunona.  Ashike ndhoka oonshona notadhiu vulu oku egekwa nenge okupukululwa. Elaka, unene onga osheenditho shokutaambathana oohedhi, olya pumbwa okusimanekwa, nokulongwa wo omapipi tage ya. 


Staff Reporter
2018-11-23 11:41:11 1 years ago

Be the first to post a comment...