• June 5th, 2020
Login / Register

Omuchina a si omeya


Victoria Kaapnda

ONGWEDIVA-Omuchina gwominvo 20 okwa si, sho a li ta yogo omeya mondama yEtaka  moshikandjohogololo shaNesi.

Omugandjimulombo nomugandji gomawuyelele gwopolisi moshitopolwa shaMusati Inspekta Linekela Shikongo okwa ti oshiningwanima shoka osha li sha holoka potundi 16h00 yomutenya mOsoondaha moshitopolwa shaMusati.

“Otaku kuhokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li a monika kaaniilonga pamwe naye mboka Aachina ta yogo omeya mondama  thimbo ndoka lyeso lye,” Shikongo ta ti ngaaka.
Okw ali a tseyikka nedhina Li Kaiwei a yambukile mondolopa Fu Jian moChina. Pethimbo ndika okwa li ha zi kOutapi.

Omuhona gwe gwiilonga mbyoka a li ha longo okwa li a tseyithilwa, nolutu lwe  olwa li lwa falwa kokila yopolisi kOkahao. Omakonakono gopolisi oge li metifa.  


Staff Reporter
2019-10-22 08:25:06 7 months ago

Be the first to post a comment...