• April 8th, 2020
Login / Register

Omufekelwa medhipago lya yina yaanona ye a mangwa poVictoria Kaapanda

ONGWEDIVA-Omulumentu gwomimvo 31 ngoka a li a dhipaga kuume ke komiihole molukanda Okandjengedi mOshakati Olyomaka ga zi ko, okwa mangwa komiya dhashinana ohela, a adhika momukanda Olyavahenge moshitopolwa shaMusati.

Omukiintu ngoka okwa li a ndhindhilikwa nedhina Lucia Isabella Quimbra, kwa li ha zi pehala tali ithanwa Ville Waters Village mOkandjengedi.

Otaku hokololwa nakusa Quimbra a li e na aanona yane aashona lela, mwa kwatelwa ye li yaali e ya vala nomulumentu taku fekelwa kutya oye e mu kutha omwenyo. Ha kokankelo anuwa oke li owala meni lyomvula yimwe –opo ta ka kookaya. 

Otaku fekelwa kutya omufekelwa okwa dhenge Quimbra noshinima inaashi tongololwa natango noku mu monitha oshiponga komutse, nomolutu. Okwa adhika wo e mu teya okwaako. 

Omugandjimulombo nomawuyelele gwopolisi moshitopolwa shaShana   Inspector Thomas Aiyambo okwa ti, oshiningwanima shono osha li sha holoka lwopotundi 23h00 onguloshi yOlyomakaya, mondunda yanakusa.
“Okwa lopotwa kutya omukiintu gomimvo 30, okwa li taya nyenyeta nahe yuunona we wu li utatu, okuza kookamba sigo omegumbo. Konima sho ya li ya tameke okudhengathana uunona owa li wa tondoka po wu ka pule ekwatho puushiinda,” Aiyambo ta ti ngaaka.

Ta hokolola ta ti aashiinda sho ya ka thika oya adha nale omudhimba pombete, ihe omulumentu ngoka ina adhika mo mondunda.

Nonande ta ku hokololwa kutya omulumentu ngoka okwa li a iyaka moshipangelo oshinene shaShakati omanga inaa ka dhipaga Quimbra. 

Otaku hukololwa oontamanana dha holoka sho Quimbra a dhimbulula kutya kuume ke komiihole ngoka e na ondjokonona yuufuthi okwa yaka po okandjato kagumwe gomakwenezimo lye. 

Quimbra okwa ka lopota oshinima shika komukwanezimo gwe ngoka oye mwene gwokandjato. Nonando ina holola mpoka e li, sho a ka shuna kegumbo, omulumentu ngoka okwa li a geya sho a uvu kutya Quimbra okwe mu lopota. Shika osha hulile moontamanana.

Aakwanezimo yanakusa oya tseyithilwa nomakonakono gopolisi oge li metifa.  
Lwopokati mpoka okwa kundanwa edhipago lyiihole lyomukiintu omunamimvo 36 a dhipagwa komunamimvo 54 ngoka ya li naye mekwatathano lyopaihole. 

Osheetithi shedhipago inashi tseyika ashike opolisi oya hokolola kutya omufekelwa ngoka a tseyika nedhina Phillipus Hafeni Haihambo (54), okwa tsu Otiilie Hanguwo Mwateuvi oombele ne mothingo. Oshiningwanima shika osha ningilwa pombashu mpoka mbaka ayehe yali ha ya zi –ano haya kala megumbo limwe. 


Staff Reporter
2019-09-03 07:42:43 7 months ago

Be the first to post a comment...