• September 26th, 2020
Login / Register

Omukulepe a adhika a sila megumbo


Olutu lwomukulupe gwomimvo 71 olwa adhika megumbo, lwaninga nayi momukunda Ezimba moshitopolwa shaMusati mEtitatu.
Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa moka Commissioner Titus Shikongo okwa ti, otaku tengenekwa kutya omukulupe ngoka okwa hulitha oshiwike sha zi ko, nonando omasiku kothaatha inaga tseyika.

Omukulupe ngoka okwali a itsuwa komunamukunda gumwe a li ta endepo pooha dhegumboo ndoka, eta uvu ezimba lya nika nayi. Okwa ithana aantu momukunda yakatale shoka Shanika, noya itsu momudhimba. Mbaka oya dhengele opolisi.
“Otwa lopotelwa kutya omukulupe ngoka okwali ha zi megumbo lye oye awike, naashoka sha etitha eso lye inashi shuwika,” Shikongo ta ti ngaaka.
Okwa tseyika nedhina Stefanus Amutenya (71), a yambukile momukunda omo tuu moka. Aakwanezi lye oya tseyithilwa, nomakonakono gopolisi onkene taga tsikile. 


Victoria Kaapanda
2020-09-11 13:13:00 15 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...