• July 9th, 2020
Login / Register

Oshiponga sha faalela oomwenyo dhayaali


Onyaanya – Aantu yaali oya si manga inaaya thika moshipangelo shaNandjokwe konima sho oohauto mbali dhoobaki moka ya li dha li dhi idhenge mumwe oshipala noshipala pOnyaanya moshitopolwa shaShikoto. Omuntu omutitatu natango oku li moshipangelo.

Shi ikwatelela kuuyelele wa za kopolisi, iihakanwa oya li ya tongolowa onga omunamimvoi 37 Matias Uulumbu ngoka a li omuniilonga gwoNampost a za kOnayena. Nguka okwa li ta hingi ohauto yoVVTI, sho ya li yi idhenge mumwe nohauto onkwawo yobaki, moka omufaalelwa Thomas Mbaile 43 a li a hulitha sho a thiki moshipangelo. Omuhingi Andreas Panduleni, 50, okwa li a mona oshiponga noonkondo nokwa taambelwa moshipangeleo shaNandjokwe.

Oshiponga shilwe osha li sha lopotwa mEtine konima sho ohauto yoToyota Legend 45 ya li ya kondama ookilometa hamano okuya mOmuthiya.

Omukonaakoni gwopolisi Edna Nawa okwa ti omuhingi anuwa okwa li ta ningi onkambadhala yokuhenuka iikombo mbyoka ya li mondjila nokwa li a nyengwa okupangela ohauto noya galangata lwaali. Omwa li aafaalelwa yane mboka ya li ya mona iiponga. Inamu sila omuntu nomakonaakono gopolisi otaga tsikile.


Staff Reporter
2019-11-11 08:25:49 7 months ago

Be the first to post a comment...