• May 31st, 2020
Login / Register

Oshiponga shomOgwediva anuwa uufuthi wa enda nayiVictoria Kaapanda

ONGWEDIVA-Oshiponga oshinene sha holoka ongula yEtiyali osha faalela oomwenyo dhaantu yaali mOngwediva mepandaanda enene lyaMandume yaNdemufayo.

Otaku hokololwa kutya oshiponga shoka sha li sha halukitha aakwashigwana noshinyanyaleka osha li sha etwa komukiintu gwomimvo 55 Aina Shilongo, ngoka kw ali ta hingi oToyota yiikota iyali, sho kwa li ta tidha  oGolf yonomola N 7487SH ndjoka taku fekelwa kutya oya li ya humbata oombudhi dhi li ne sho dhe mu yakula iimaliwa yomwaalu oomunene, mbyoka opo a li a nana mombaanga.

Nonande oombudhi ndhoka dha kala nokumatuka po okukanitha Shilongo, okwa kala ashike te dhi kongo mondoolopa ayihe sigo e ya mono.

Nakugandja ehokololo ndika ngoka ina hala okutumbulwa kedhina nokwa li poshiponga ongula yEtiyali ndyoka okwa ti  ombaki  ndjoka oya li ya mbotso tango okaCorolla lwoposikola yaGabriel Taapopi ihe inayi thikama po nando poshiponga shoka nelalakano okukwata oombudhi ndhoka tadhi matuka po. 

Ta hokolola ta ti Shilongo okwa li e shi pondola sigo a hadha oGolf ndjoka kwa li tayi matuka po niimaliwa ye, e te yi mbotso iikando yi vule pu iyali, nokwa li a kanitha okupangela ohauto ye ndjoka ya li ya idhenge ishewe moAmaroka ndjoka ya li ya adhika ya thikama, ihe ngoka  a li a adhika mo kakwa li a mona oshiponga.

“Ombaki ndjoka oya li ya idhenge mekuma ndyoka lya li popepi nomukiintu ngoka a li naShilongo mohauto okwa li a mono oshiponga noonkondo”. Nakugandja ehokololo ta ti ngaaka.

Ta gwedhapo ta ti aantu mboka ya li moGolf oya li ya ndhindhilikwa kutya oombudhi oonkulu dhaShakati nodha li dha adhika nokamutse kopolisi oshowo iikutu yuupolisi, nonande gumwe gomuyo kwa li ta kambadhala okufadhuk apo ina vula oshoka okwa li a ehamekwa.

Omugandjimulombo moshitopolwa shaShana Frieda Shikole  okwa li a lombwele onzonkundaneki ndjika kutya oshiponga osha li sha holoka potundi 10:50, shoka sha li sha kwatele mo ihauto yi li ine noya ehama noonkondo.
Shikole moonkundathana naKundana okwa ti ke na uuyelele mboka kutya shoka sha eta oshiponga oshike na inaye shi lopotelwa natango kutya ogolf okwa li tayi hingwa koombudhi ndhoka dha yakula Shilongo iimaliwa.

“Ogolfa ndjoka ya li ya humbata aantu ye li yane, yaali yomuyo oya li ya hulitha sho ya thiki poshipangelo, omanga ye li yaali ye li monkalo ohwepo. Yamwe ya li moshiponga shoka kakwa li ya mona oshiponga nando osha”. Shikole ta ti ngaaka.
Mboka ya li ya hulitha oya oyo Shonena Likius, 45,  oshowo Jason Absolom, 37, nomazimo gawo oga li ga tseyithilwa.


Staff Reporter
2019-05-10 11:20:52 1 years ago

Be the first to post a comment...