• July 14th, 2020
Login / Register

Standard Bank a kwathele aanasikola taya mono iihuna


Victoria Kaapanda

Ongwediva-Aalongwa pOsikola Ondao Primary, mboka haya thiminikwa okukala komagumbo omolwa ondjala, niinano iile haya ende okuya kosikola, oya mono omakwatho gamwe kombaanga yoStandard Bank oshiwike sha zi ko.

Ondao osikola yi li moshikandjohogololo Okondjombo ndjoka yi li ookilometa 120 muuninginino wondoolopa Opuwo mOshitopolwa shaKunene.

Omukuluntu gwoshitayimbaanga shoStandard  mOutapi Geroldus Kazondunge okwa ti  omulongwa ngele okwa sa ondjala  oshidhigu a landule mongulu nohashi shunitha eyilongo lyomulongwa monima noku eta omandopo.

“Onda pandula omukuluntusikola sho a kala e na oonkondo okutsa aavali omukumo opo ya thindile uunona kosikola nonande onkalo ya kala itayi shi pitike oomvula adhihe dha piti,” Kazondunge ta ti ngaaka.

Okwa li a gwedha po ta ti uunona posikola mpoka wumwe ohawu longelwa kohi yomiti, mootenda nomiipeliki, shoka tashi shololitha aalongi ooshoka itaya longo ya manguluka. Osikola Ondao, oya thigalapo miinima oyindji, aalongwa kaye na omizalo dhosikola, omeya ga yela, uundjugo, yo ohaya ende iinano iile okuya kosikola. Kazondunge okwa ti ehangano lyawo olya li lya nyengwa komakemo gosikola, nokuyambidhidha nokatenga komeya koomilimita 10 000 , oombindja dhosikola 56 oshowo omakumbatha gokusiikila 56. Ta ti elongo oshinima sha simana, ehangano lyawo olya kala nokupulwa omakwatho ogendji ihe sho ya li ya mono uupyakadhi wa taalelela osikola ndjoka oya li ya tameke tango okuyambidha osikola.

Ombanga yoStandard oya li ya longitha N$26 990.26 okukwathela nokashona ye na po. Aakulunntu oya kambadhala okugongela oshimaliwa shoka sha ningi omuhandjo gwaalongwa mboka haya zi kokule unene, opo ya kale popepi nosikola.     

Ondao oya totelwepo momumvo 1998, noyi na aalongwa ye li 56, noongundu oku za koshinkunino sigo ongundu ontitatu.

Aalongwa moamwalu aashona posikola molwa omawupyakadhi ga talela osikola.    


Staff Reporter
2019-10-08 08:01:41 9 months ago

Be the first to post a comment...