• November 30th, 2020
Login / Register

Uuministeli wOmidhingonoko wa dhipaga ondjambameya tayi piyaganeke moKavango West Uumiisteli gwomidhingonoko omaluhwa nuutalelipo owa tokola opo wu dhipage ondjambameya yontsezi ndjoka ya kala ethimbo nuule tayi piyaganeke  aakwashishigwana momukunda Siya moshitukulwa shaKavango kokuuninginino.

Ondjambameya ndjoka oya ningi esiku tayi tidha aakwashigwana ngele taya ka teka omeya momulonga gwaKavango, pehala ndjoka li li konyala ookilometa 130 oku za moKhurenkuru. 

Oya ponokela okamatyona komimvo hamano Jacob Kandjimi ethimbo kali taka yogo nookuume kako momulonga. Okanona hoka oka tambulilwa moshipangelo shaRundu, ka monithwa oshiponga noonkondo.  Omunambelewa muuministeli Erwin Tjikuua okwa lombwele Nampa mOmaandaha ta ti omakonaakono ga ningwa kuuministeli oga mono kutya omuna oontsezi mbali moshitopolwa. Ashike yimwe yomoondjambameya dhoka okwa monika kutya oyo tayi piyaganeke, onkene oshali sha simana opo yi dhipagwe mbala ko ku kandulwe po omukundu ngoka. 

Oondjambameya odha nika oshiponga kaantu omolwa uukwatya wadho woku yakela dho ishewe ngele dha ponokele omuntu ohadhi mu ehameke noonkondo.
–Nampa


Staff Reporter
2020-11-11 15:19:35 18 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...