• November 30th, 2020
Login / Register

Venaani a nyana oSwapo shi na sha nomashina gokuhogololaSWAKOPMUND – Omupreseidente gwongundu yoPopular Democratic Movement (PDM) McHenry Venaani okwa ti omashina gokuhoholola ngoka ga li ga kwathelwa oSwapo oga tula okakomisi komahogololo (ECN) oshikogo oshiluudhe. 

Omashina ngoka ga kana, moka limwe lya monika nolyi li ngashiingeyi momake gopolisi oga li ga kwathelwa ewawa lyaakulupe lyoSwapo koshigongi shawo shoka sha li kOutapi moshitopolwa shaMusati mo2017.
Swapo noECN ayehe oya pewa uusama kaakwashigwana osho wo koongundu dhompilameno konima sho minista guuyuuki Sacky Shanghala oshiwike sha zi ko a ti omashijna oga gwa mo mokatemba na inaga monika sigo okeluwa ndika.

Venaani okwa li a pula pethimbo lyoshigongi shoPDM mOlyomakaya moSwakopmund… “Olye a tula omashina mokatemba? Otashi shuwa ngiini wu tule omashina ngoka mokatemba? Kashi shi oshikombo. Ongundu tayi pangele oya nwa po oshilongo shika sigo oponkatu mpoka inayi simaneka omagogololo,” Venaani ta ti ngaaka.

Shi ikwatelela kuVenaani, oshidhigu oku inekela omashina ngoka omanga pe na omapopyo kutya ohaga longithwa pamabambo moIndia moka ga longwa.

“MoNamibia, ongundu tayi pangele oye ga tula kokatemba noga kana. Ombudhi yapeni ya hala omashina ngoka ngele kayi shi ongundu ndjoka ya yi hole okudhengela ondhi peho?,” Venaani ta pula ngaaka.
Oshiwike sha za ko Shanghala okwa ti kape na ompangela yokuyaka omahogololo nonande omashina ga kana.


Eveline de Klerk
2019-10-28 07:42:34 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...