• October 25th, 2020
Login / Register

Yaali ya patululiwa iipotha sho ya yaka aahona yawo


Opolisi moshitopowa shaMusati otayi konaakona iipotha yopaali ya yooloka sho aagandji yiilonga ya tulwa pomutenya konima sho aaniilonga mboka ya inekela ya matuka po niimaliwa yawo oshoka oyo kwa li ya inekelelwa ooshapi dhoompungulilo dhiimaliwa miilonga.
Shika osha kolekwa komukwatakanithi nomukonaakoni gwiimbuluma moshitopolwa shaMusati deputy commissioner Moses Simaho mOmaandaha goshiwike shika.

Simaho okwa lombwele Kundana kutya , omuniilonga omukuluntu mokampani yedhina  Epalela  Aqualand Irrigation & Agriculture Company moshitopolwa moka gwedhina Kaveto Dinyando,  gwomimvo 31 okwa mangwa sho a fadhuka po niimaliwa koomuma  yi thike po N$23 882.
Okwa hokolola kutya nonande iimaliwa mbyoka inayi monika omulumentu ngoka okwa mangwa komiya dha shinana nokwa tegelelwa okuholoka mompangu yamangestrata mOutapi oshiwike shika.

Oshiningwanima oshikwawo osha ningilwa moshikandjohogololo shaTsandi, sho omuniilonga omukiintu aniwa a fathuka po niimaliwa koomuma yi thike N$38 041, na ina monika nota kongwa kopolisi.
Simaho okwa hokolola kutya oshiningwanima shoka osha ningwa mEtitano lya zi ko sha ningilwa positola  yedhina  Lukas Depot, momudhingoloko gwaTsandi.

“Omuniilonga ngoka okwa kutha ooshapi dhoshiketha shiimaliwa e ta kutha mo iimaliwa mbyoka e ta fadhuka po. Iimaliwa okwa ya nayo koomuma na inapu monika sha sigo onena,” osho a hokolola ngaaka.
Simaho okwa li woo a tsikile ko kutya omukiintu ngoka gwedhina li shiwike kuKundana ashike itali tumbulwa oshoka ina holoka mompangu okwa ikutha ye mwene miilonga konima ashike sho a yaka po iimaliwa mbyoka.


Loide Jason
2020-07-07 09:24:34 3 months ago

Be the first to post a comment...