• February 22nd, 2019
Login / Register

NEWS PUBLISHED TODAY

uploads/2019/01/02/Agreement(1).jpg

Ohangwena, Kavango Uninginino nOshikoto va twa kumwe

OKONGO – Ovakwashiwana vokoitukulwa yokeengaba ova kala nokukwena kutya ihava mono omayakulo e lixwa po okudja oshilongo nghee sha mangulukile. Omafimbo kemale eshi ovakwashiwana va kala noku likala kutya kave shi vokoshitulwa shonhumba ile shongadi shaashi vati hako hava mono omayakulo.