New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babakulubelwa kubitelela bahanelwa kulukululwa

Babakulubelwa kubitelela bahanelwa kulukululwa

2023-06-12  Max Heinrich

Babakulubelwa kubitelela bahanelwa kulukululwa

Ongwediva – Anatolila Petrus walilimo ze 29 ni Rauha Pinhas walilimo ze 33, neba hanezwi kulibelela muzeko wabona kwande, hane babonahalile lapili mwakhuta ya sikiliti sa Oshakati Labune. Bababeli banyaziwa kakubitelela muuna yakula butuku bwa kutakana walilimo zemashumi amabeli kazepeli, mwahala kweli ya Kandao ni Mbuwana unumwaha. Bubeli basiala mwasitokisi lipatisiso zasipokola halizwelapili.

Petrus ni Pinhas neba tamilwe viki yefelile ndatahe siezwa wasisali hayo biha taba kwamapokola. 

Kukulubelwa kuli bababeli neba memezi muuna kwandu yabona nikuyo mubitelela hañatañata. Kanako yakubonahala mwakhuta, muzeksi wamubuso Yeukai Kangira naize zene baezize babanyazwa neli kuloba mulao ni kabomu, mi nahatelezi kuli kikezo yabutokwa ili yewela mwabubangoki mwamabasi.

“Neba ezize kakulela kakufosana ni siezwa inge baziba kuli watakana. Mubuso una ni muzeko omutuna,” nekubulezi Kangira. Muzekisi nabulezi hape kuli lipatisiso lisa zwelapili, sina khuta haisa libelezi litatubo kuzwelela kwasipatela ni bupaki bwakuli siezwa watakana. Muatuli yomunyinyani Mozay Jansen naisize taba la 28 Muimunene 2023.


2023-06-12  Max Heinrich

Share on social media