• December 5th, 2020
Login / Register

Ngeinohala nayakwao yalwe muufuthi wiikombo


ONGWEDIVA –Aantu yahamano moshitopolwa shaShana, mwa kwatelwa okanona kokakadhona komimvo 17 oye li konima yekumba molwa uulunga wiikombo.

Mbaka oya li ya kwatwa po miiningwanima ya yooloka, sho yamwe anuwa ya yaka nokudhipaga po iimuna yaantu, omanga yamwe anuwa ya landa onyama yiikombo ya yakwa.

 Oshiningwanima shimwe osha ningwa komatango gEtine moka omulumentu Simon Hangula (37) naakiintu yaali Ester Ndinomuwa (32), naHelena Petrus (47) ya kwatwa po sho anuwa ya taamba onyama yiikombo ine ya yakwa.

Onyama ndjoka oyi na ongushu yoshimaliwa shi thike poN$3000. Ayehe yatatu oya mangwa po noya holoka nale mompangu. 

 Omukiintu omukwashigwana gwaAngola omunamimvo 25 Ngeinohala Mweshipelwa, opamwe nAanamibia yaali, ya kwatela mo okakadhona komimvo, 17, Andakuya Tjituli, naInga Hifikepunye, omulumentu gwomimvo 26 oya kwatelwe po sho ya dhipaga po iikombo ihetatu yomusamane Modestus Imalwa. Shika osha ningilwa komukunda Othingo popepi nOshakati.

Iikombo mbyoka otaku hokololwa yi na ongushu yi thike poN$25 000. Mbaka anuwa oya dhipagele iikombo metungo limwe inaali pwa okutugwa e taye yi yuwu mokati kuusiku. 

Sho ya ka kwatwa oya adhika nomitse dhiikombo ayihe ihetatu, nayimwe yomonyama yiikombo mbyoka.
Ayehe oya mangwa po noya holoka nale mompangulilo. Omakonaakono gopolisi otaga tsikile. -Nampa


Staff Reporter
2020-01-13 07:35:45 10 months ago

Be the first to post a comment...