• August 12th, 2020
Login / Register

Opolisi mOhangwena ya pititha oprograma yokukondjitha iimbuluma


Victoria Kaapanda 

ONGWEDIVA-Opolisi mOhangwena oya pititha pambelewa oprograma yokulwitha iimbuluma mOshitopolwa.
Omukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaHangwena Commissioner Simian Shinedima Shindinge okwa ti elalakano lyokupititha oprograma  ‘Turn Back Crime’ okushunitha pevi iimbuluma moshitopowa.

Okwa popi ta ti Omupresidente omukulu Hihifikepunye Pohamba momumvo 2015 okwa li a pititha oprograma yokulwitha iimbuluma mOshakati moshitopolwa shaShana, nelalakano lyokushunitha iimbuluma hayi holoka kehe esiku miitopowa ayihe 14 moshilongo.

“Shino otashi ka kwathela oshigwana oku uva ko, nankene shi na okukala sha manguluka pomahala gawo, kutya opoongeshefa kape na omapiyagano nomawupyakadhi. Aakwashigwana oya indilwa opo ya longele kumwe nopolisi okulwitha iimbuluma nokulopota ayihe mbyoka ya puka notayi teyagula po oshigwana,” Shinedima ta ti ngaaka.

Ta gwedha po ta ti okulwitha iimbuluma itaku kondjithwa ashike moNamibia ihe nomiilongo oyindji momanenevi gaAsia, Europe, America oshowo iilongo oyindji yomuAfrika mbyoka ya tegelela oku ka pititha “Turn Back Crime”.

Ta popi ta ti Namibia oshilongo oshititatu muAfrica okupititha oprograma yoku lwitha iimbuluma konima yaTanzani na South Afrika, o manga iilongo ikwawo yomuAfrika inayi pititha oproma ndjoka yo “Turn Back crime”.

Okwa li a kumagidha ta ti kehe omukwashigwana oku na uuthemba okukutha ombinga moprograma ndjoka, okulwitha iimbuluma kasha shi oshinakugwanitha shopolisi ayike, ihe oshigwana oshi na okulongela kumwe nopolisi opo iimbuluma yi sindike nokushuna pevi.


Staff Reporter
2019-09-11 08:53:24 11 months ago

Be the first to post a comment...