• September 27th, 2020
Login / Register
uploads/2020/09/PDM.jpg

AakwaSwapo ‘omavaya’ - Venaani

Omuleli yongundu yompilameno yoPopular Democratic Movement (PDM) McHenry Venaani okwa li a ti kutya Aakwaswapo mboka ye li mopaliamende omavaya konima sho ongundu tayi pangele ya li inaayi hala a tule poshitaafula oshipopiwa tashi ungaunga nonkalo yopolitika ndjoka tayi fululuka moZimbabwe.