LATEST ARTICLES

Efiyafano loSnoek Derby Olomakaya

TUULIKKI ABRAHAM Lüderitz – Efiyafano loSnoek olo hali kalako odula keshe efimbo ngaali modoolopa yokomunghulofuta oLüderitz neudo otali ningwa Olomakya eyi. Mefiyafano omu ohaku talika...

Andreas i indile oospana mOshikoto dhiitulemo

MARIA NAMUPALA ONYANYA – Omukwatakanithi guudhano wokatanga kokoompadhi mOshikoto Johannes Andreas, okwa pula oosipana dhuudhano mbuka dhi itulemo muwo. Andreas ndhika okwedhi popi oshiwike shika, moonkundathana...

Uudhano wuukambe oko uli koNamatanga

ONGWEDIVA–Ethigathano lyOonakana kuudhiiyela lyokOnamatanga otali ka galukila ishewe mondambo opo ku talike onkambe ndjoka ta yi ka ninga omusindani gwomumvo 2017. Omwedhi Juni ogu shiwike...

Rodney Doeseb omudhani gwoBrave Warriors omukulu

SHIPI ELAGO Oshiwike shika Kundana ote ku etele omudhani omukulu gwoBrave Warriors gwokonima ngoka a li a dhana mosipana yopashigwana yokatanga kokoompadhi okuza 1999. Sho a...

Oliha yaShikoto otayi tsikile mehuliloshiwike

SHIPI ELAGO ONGWEDIVA-Nando omaudhano miitopolwa yilwe moshilongo oga nana manga ombiliki, opuna iitopolwa yilwe yi na omaudhano unene tu uudhano woSecond Division. Oshitopolwa shaShikoto oshi li...

Apostol David a pititha oongalo dhopambepo

PINEHAS NAKAZIKO Omakunde osho ga zi mooshendje, sho omwiimbi gwoongalo dhopambepo David Hausiku, ngoka a kala nokutseyika nawa moongalo dhe onga Apostol David a pititha...