LATEST ARTICLES

Ethigathano lyoVolley Ball lyomahangano noongesefa nonuumvo oko li li

Kefas Shipi Elago Oshakati - Aakalimo yomonooli oombwa dha kwata odheni,sho ethigathano lyomahangano noongesefa ta li ka galukila mondambo ehuliloshiwike taliya. Ethigathano ndyoka lya unganekwa kehangano...

Africa Motto a shangela NFA omukandanyenyeto

Kefas Shipi Elago Oshakati - Osipana yokatanga kokoompadhi yomOshakati Africa Motto oyi li ya lya moonyandi konima sho amushanga gwoNFA Barry Rukoro a li a...

Omukiintu ta hokitha iimputu uuthanguthangu

Komutoolinkundana WINDHOEK – Gwelulu ota ki ipelwa muule wiiwike mbika iyali tayi landula sho taku ka kala ehingo lyuuthanguthangu woohembundangele yoomvula dha yooloka, naanona mboka...

Opolojeka yoKudu: Endopo lyetu sigo oompaka

Pendapala Hangala Aanamibia oya kondjela oshilongo noonkondo nonuupenda opo shi manguluke, ya hupula molweendo ndoka aamati naakadhona opo ya mangulule ondjila yawo yopolitika neliko. Ashike...

Bobby Magogos te shi enditha nawa

Pinehas Nakaziko WINDHOEK-Oyendji oya tseya Bobby Magogoz sho a li ha imbi pamwe nongundu yaaimbi yoMagogoz, nokwa li a tameke oku imba oye awike okuza...

Omalongekidho gEhao Cultural Expo metifa

Kefas Shipi Elago Okahao - Ondoolopa yaKahao oyi ipyakidhila niinyangadhalwa ya yooloka yokugongela oshimaliwa shoku unganeka oExpo yotango konima sho elelondoolopa lya li lya dhikwa...