LATEST ARTICLES

Ethigathano lyoBasketball lyo 3×3 lya enda nawa monooli

Shipi Elago Ongwediva - Olweendo lwokutala ngoka ta ka kalela po Namibia kethigathano lyoLinons Cup Basketball lyopayigwana koBotswana olwa li lwa pandeke ehuliloshiwike lya zi...

Omayinyengo gokatanga kokoompadhi monooli ga guma oshilongo ashihe

Shipi Elago ONGWEDIVA - Aaholi yokatanga kokoompadhi otashi vulika ya ka tegelele ethimbo nuule opo ooliha dhokatanga kokoompadhi moshilongo dhi ka tameke. Etameko lyoshikako shooliha lyomumvo...

Manchester United oye enyakwa lyuudhano wokOkathitu B Ehego

Shipi Elago Okathitu B -Oosipana dha za koombinga noombinga dhonooli yoshilongo odha li dha ninga oshuulilo pomukunda Okathitu B Ehego okukutha ombinga motonamende yaTukwatha yokomumvo...

Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Moshitila Mwa Z’Ondjupa

Shotango, emanguluko nalyo wo olye etelele iinima yimwe, mbyoka ya ningitha okungeshefa ku kale kaaku shi okupu, sho oongeshefa dhimwe dha li inaadhi pitikilwa...

Omapopyo gaDr Shikalepo gethindilokongudhi ogopamupya

Nahas Angula Omundohotola Elock Shikalepo, moshinyolwa she kohi yoshipalanyolo ‘Etalelopo lyaMcHenry Venaani kosikola Emenya’, okwa tula aakwashigwana ayehe yomOnyaanya mokakola kamwe onga ye li konima...

Etalelopo lyaMcHenry Venaani kEmanya: Oshihwahwameki shekanka she ya puuyelele

Dr Elock Shikalepo Etalelopo lyaMcHenry Venaani kosikola Emanya momudhingoloko gwaNyaanya moshitopolwa shaShikoto olyo lya eta opo oshinyolwa shika shi shangwe. Onda hala okupandula ewiliko lyUuministeli...