• August 6th, 2020
Login / Register
uploads/2020/07/Nored%202.jpg

Nored a tula mwene gwegumbo momalimbililo

“Ondi na oopala dhomalusheno oshowo iikwamashina yomalusheno ya ninga oomwedhi dha pita pundatu dha tentekwa megumbo lyandje kaanilonga yaNored. Ondi na uumbanda kutya ngele iinima mbyoka oya ka yonagulwa kaafuthi omanga yi li megumbo lyandje otaya ka pula lye,”