LATEST ARTICLES

Oliha yoFirst Division ya shunithwa monima natango

Shipi Elago ONGWEDIVA-Oliha yoFirst Division ndjoka ya kala ethimbo ele ya tindila moomvugo ethimbo nuule oya li yi yumuke po ehuliloshiwike lya za ko ashike...

Oosipana dhomaudhano dha thigathana po

Maria Namupala OLUNO-Oosipana dhomaudhano dha yooloka odha kutha ombinga muudhano wetanga lyomokambamba lyaakadhona oshowo etanga lyokoompadhi ehulilo shiwike lya piti, sha ningilwa pokapale komaudhano kosekundeskola...

Omusati gwa manga gwa pama okuya puudhano waanyasha wopashigwana

Shipi Elago ONGWEDIVA-Oshitopolwa shaMusati oshi li sha manga sha pama komeho guudhano waanyasha mboka wa longekidhwa koKomissi yomauudhano moshilongo mboka ngashiingeyi wu shiwike nokokadhila. Shipena Nakalondo...

Ya pandula Geingob sho a kwatela mo omaudhano moshipopiwa she

Shipi Elago OSHAKATI-Omuplesitende Hage Geingob ngoka a li a gandja olopota yonkalo yoshigwana yomumvo 2018 oshikando shika okwa li a popi wo kombinga yomaudhano moka...

Moshitila Mwa Z’Ondjupa

Mokungeshefa omu na iiholekwa oyindji. Nandi ku lombwele po itatu yomuyo mbyoka ndi shi nawa. Oshiholekwa shotango osho shika kutya, aanangeshefa oyendji oya kala...

Uuyinekelwa nuuhainekelwa womahokololo gopapolitika

Johannes Ekuki Shilongo Eyugo lyevi pethimbo lyuukoloni, ndyoka lye yile noshilanduli shedhipago lyaantu (1904-1908), olye eta aakalimo yamwe ya kanithe oshimpungu shevi shi thike poohekta...